Civilne udruge predstavile Izvještaj o stanju ljudskih prava u RH u 2014.

Ljudska prava u RH u 2014U organizaciji Kuće ljudskih prava Zagreb predstavljen je Izvještaj o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj u 2014. godini. Izvještaj je nastao u sklopu djelovanja Centra znanja za društveni razvoj u području promicanja i zaštite ljudskih prava, a predstavili su ga urednica Milana Romić iz Kuće ljudskih prava, Ljubo Manojlović iz Srpskog Demokratskog Foruma, Milena Čalić Jelić iz Documente, Nataša Škaričić - novinarka, Kristina Jandrić iz Svitanja, Nikol Bulat iz Pravne klinike Kuće ljudskih prava i Đordana Barbarić iz udruge MoST iz Splita. 

Iz nadležnosti rada Pravobraniteljice posebno je naglašeno kako su u 2014. godini reproduktivna prava žena bila značajno ugrožena. Istaknuto je kako se zbog jačanja ekonomske krize i neokonzervativnih, tzv. tradicionalnih vrijednosti u društvu, “sve više skupina okreće organizacijskoj formi civilnih i građanskih udruga te inicijativa koristeći se pri tom metodama civilnog društva kako bi zapravo podrivali razvoj ljudskih prava”. U tom kontekstu spomenute su inicijative molitve protiv pobačaja pred bolnicama, kao i masovan poziv na priziv savjesti od strane medicinskog osoblja. Udruge su p(r)ozvale sve zdravstvene ustanove u RH da u skladu s zakonom osiguraju medicinske uvjete za pobačaj, koji je u Republici Hrvatskoj legalan od 1978. godine, ne osporavajući pravo na priziv savjesti kao i na drugačiji svjetonazor.

Nadalje, kroz rad Pravne klinike Kuće ljudskih prava uočilo se da policija nije dovoljno senzibilizirana za prepoznavanje žrtve i počinitelja obiteljskog nasilja, te da obranu žrtve, nekad čak samo i verbalnu, u većini slučajeva tretira kao sudjelovanje u nasilju. To dovodi do povećanog broja tzv. dvostrukih uhićenja – žena i muškaraca, što onda rezultira dvostrukim optuženjima te u konačnici i dvostrukim presuđenjima, u kojima su i muškarac i žena na kraju osuđeni za obiteljsko nasilje. Sudovi u ovom procesu djeluju uglavnom formalno i bez senzibiliteta za žrtvu, a poseban je problem izvršavanja izrečenih sankcija i privremenih mjera protiv počinitelja nasilja.

Udruge su ponovo prozvale nadležne institucije zahtijevajući što bržu ratifikaciju Instabulske konvencije kako bi se sanirale negativne pojave u području  ravnopravnosti spolova.

Kao iskorak u prošloj godini, udruge su izdvojile donošenje Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola, ali i upozorile kako je istovremeno donesen i novi Zakon o radu, koji je dodatno destabilizirao položaj radnika/ca i ugrozio njihova prava, posebno prava žena. Ukazalo se kako Republika Hrvatska po pitanju razvoja i zaštite ljudskih prava zapravo ide “jedan korak naprijed, dva nazad”. Tijekom predstavljanja izvješća, predstavnici civilnih udruga upozorili su i na kršenje ljudskih prava nacionalnih manjina, otežan pristup ranjivih skupina pravosudnim tijelima, smanjivanje ljudskih prava u zdravstvenom sustavu, kršenja ljudskih prava azilanata, beskućnika i dr.