Istraživanje o očevima na tržištu rada i roditeljskom dopustu

Budi tata plakat malaUdruga RODA - Roditelji u akciji u sklopu projekta „Budi Tata - iskoristi pravo na roditeljski dopust” provodi istraživanje o očevima na roditeljskom dopustu. Cilj projekta je unaprijediti stanje prava zaposlenih očeva na korištenje roditeljskog dopusta, a financira ga Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjima Vlade RH. Partneri na projektu su Hrvatska udruga poslodavaca i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova te ovim putem pozivamo sve očeve na sudjelovanje u istraživanju i ispunjavanje web-ankete.

U Republici Hrvatskoj očevima zakonski pripadaju 4 mjeseca roditeljskog dopusta, od kojih 2 mjeseca nisu prenosiva na majku. Roditeljski dopust očevi mogu iskoristiti do 8. godine djetetova života, a koristeći ga dobivaju priliku aktivno sudjelovati u djetetovu životu od najranijih dana i priliku za razvijanje kvaliteta poput strpljenja, upornosti te postizanja kompromisa koje će, kada se vrate na posao, koristiti i njima i poslodavcu.

Više informacija o projektu dostupno je na internetskim stranicama udruge RODA, a anketu možete ispuniti OVDJE.