Održana javna debata na temu položaja žena

Dan žena

U Kući Europe u Zagrebu u okviru foto natječaja ,,Dan žena kroz fotografiju",  a u organizaciji Hrvatskog debatnog društva, održana je javna debata na temu ,,Treba li poboljšati pravni status žena u EU". Debata je bila namijenjena srednjoškolkama i srednjoškolcima, a održana je u klasičnom formatu suprotstavljene negacijske i afirmacijske grupe.

U završnom dijelu debate u raspravu se uključio savjetnik pravobraniteljice Josip Grgić te je pridonio temi pojasnivši zakonodavni okvir u Hrvatskoj i oblike diskriminacije žena u današnje vrijeme: diskriminaciju temeljem trudnoće i materinstva u području rada i zapošljavanja, neravnopravnu raspodjelu obiteljskih i roditeljskih obveza, stereotipno prikazivanje žene u medijima i dr., pritom istaknuvši ključan problem sporog mijenjanja društvene svijesti o neravnopravnosti spolova u hrvatskom društvu koji predstavlja veliku prepreku za učinkovitost legislativnog okvira i postizanja stvarne ravnopravnosti između žena i muškaraca.