Pravobraniteljica na skupu u organizaciji SOIH - Mreže žena s invaliditetom u suradnji s Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom

SOIH09032015webPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić održala je pozdravni govor na skupu koji je povodom 8. ožujka – Međunarodnog dana žena organizirala Zajednica saveza osoba s invaliditetom i Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, a u cilju poziva na ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. U svom govoru pravobraniteljica je naglasila da su žene s invaliditetom posebno osjetljiva društvena skupina u ženskoj populaciji koja je podložna riziku višestruke diskriminacije.

Broj žena s invaliditetom je znatno veći u odnosu na broj muškaraca s invaliditetom, nevidljive su u društvu, iako mogu i znaju govoriti u svoje ime, a sama invalidnost ih ne sprječava da prisustvuju mjestima na kojima bi se njihovi glasovi trebali čuti, ali je evidentna vrlo niska razina participacije žena u ostvarivanju političkih, socijalnih, gospodarskih ili kulturnih prava. Da bi žene s invaliditetom bile ekonomski neovisnije, samosvjesnije i samostalnije, neophodno je osigurati im dostupnost obrazovanju i stručnoj spremi, jer žene s invaliditetom još uvijek imaju niži stupanj obrazovanja u odnosu na muškarce s invaliditetom (prema podacima HZJZ oko 75% žena s invaliditetom nema uopće ili ima završenu samo osnovnu školu, dok dvostruko više muškaraca s invaliditetom od žena s invaliditetom ima završeno srednjoškolsko (37% M : 19%Ž) obrazovanje, dok više, odnosno visoko, ima 4,2% muškaraca i 2,7% žena s invaliditetom).

SOIH09032015 2webŽene s invaliditetom su također u većoj mjeri izložene obiteljskom nasilju, na razini EU čak 80% žena s invaliditetom bile su žrtve nekog oblika nasilja. Nepovoljniji položaj žena s invaliditetom žrtava obiteljskog nasilja još je više produbljen njihovim slabijim obrazovanjem i zaposlenošću, a što uzrokuje njihovu ekonomsku ovisnost kao i veću izloženost ekonomskom nasilju. Dvostruko više žena s invaliditetom od muškaraca s invaliditetom živi samo (24% Ž : 13% M).

Pravobraniteljica je na kraju naglasila da  ratifikacija Istanbulske konferencije ima tri značajke:

1) nasilje nad ženama definira kao rodno uvjetovano nasilje

2) inzistira na zaštiti žrtve

3) inzistira na sankcioniranju počinitelja što je poruka društvu u netoleranciji i neprihvatljivosti nasilja nad ženama.

SOIH – Mreža žena s invaliditetom Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske u suradnji s Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom usvojila je zaključak o potrebi ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji koji će biti upućen Vladi Republike Hrvatske.

Iz medija:

Žene s invaliditetom su dvostruko diskriminirane, narod.hr, 9.3.2015.

Većina žena s invaliditetom slabo obrazovane Žene s invaliditetom su dvostruko diskriminirane, e-zadar, 9.3.2015.

Attachments:
Download this file (Glas Slavonije - 10.3.2015.pdf)Glas Slavonije - 10.3.2015.pdf[Diskriminacija žena s invaliditetom]87 Kb
Download this file (HINA 9.3.2015.pdf)HINA 9.3.2015.pdf[Žene s invaliditetom su dvostruko diskriminirane]74 Kb