Održana javna tribina „Položaj i uloga žene u društvu“

RomkinjaDanas je u Zagrebu održana javna tribina „Položaj žene u društvu“ u okviru projekta „Pravna pomoć osobama bez državljanstva i osobama u riziku od gubitka državljanstva“ koji provodi Informativno pravni centar uz podršku UNHCR-a Hrvatska. Tribina je organizirana u suradnji s Vijećem romske nacionalne manjine Grada Zagreba, a na njoj su pored predstavnika/ca Vijeća sudjelovali predstavnici/e Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH i Grada Zagreba. Poseban naglasak je bio na položaju Romkinja u Hrvatskoj.

Ispred Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova na tribini je kao jedan od panelista sudjelovao stručni savjetnik Josip Grgić. U svom izlaganju iznio je podatke s kojima raspolaže Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova vezano za položaj Romkinja te ukazao na različite aspekte uzročno-posljedičnog slijeda koji dovodi do očuvanja postojećeg neravnopravnog statusa Romkinja kao žrtava višestruke diskriminacije. Čimbenici koji pridonose i uvjetuju takvu trenutnu situaciju su problemi sa stanovanjem, niska razina zdravstvene zaštite, niska razina obrazovanja, nekonkurentnost na tržištu rada, rana udaja i majčinstvo, visoka stopa nataliteta, visoka stopa nezaposlenosti, nesudjelovanje u javnom i političkom životu, ekonomska depriviranost, socijalna isključenost i segregacija, slaba informiranost i pasivnost žena te neravnopravan položaj u romskim zajednicama i obiteljima uz isključivu ulogu kućanice i njegovateljice. Pozitivni pokazatelji u novije vrijeme su veće uključivanje Romkinja u obrazovni sustav, premda se taj trend mora ubrzati.

S obzirom da prema podacima s posljednjeg popisa stanovništva iz 2011., 45% romske populacije u Hrvatskoj čine djeca do 14 godina starosti, ključno je naglasiti ulogu obrazovanja s ciljem stvaranja uvjeta za bolji položaj Romkinja. Savjetnik pravobraniteljice također je naglasio važnost uloge muškaraca u romskim zajednicama koji trebaju poticati emancipaciju žena i podržavati ih u nastojanjima za uključivanje u obrazovni sustav i područje zapošljavanja i rada. Prisutnim ženama je prigodno čestitan nadolazeći Dan žena te su im muškarci podijelili ruže.