Okrugli stol „Da li novi zakoni štite žene od nasilja ili ih dodatno strukturalno viktimiziraju?"

Gradskaskupstina nasiljePovodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u dvorani Gradske skupštine održan je okrugli stol na temu: „Da li novi zakoni štite žene od nasilja ili ih dodatno strukturalno viktimiziraju?“. Okrugli stol je organizirala Autonomna ženska kuća Zagreb u partnerstvu s Gradom Zagrebom.

U svom uvodnom izlaganju Margareta Mađerić, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba, istaknula je kako obiteljsko nasilje predstavlja oblik diskriminacije žena. Osvrnula se na postojeću situaciju vezano uz obiteljsko nasilje istaknuvši pritom problematiku dugotrajnosti sudskih postupaka kao i lošu praksu hrvatskih sudova vezano uz visinu izrečenih kazni za obiteljsko nasilje. Naglasila je nužnost ratifikacije Istambulske konvencije .

Sanja Nola, pomoćnica ministra pravosuđa, predstavila je postojeći zakonodavni okvir vezano uz obiteljsko nasilje, posebice vezano uz novi Kazneni zakon koji više ne poznaje kazneno djelo nasilničkog ponašanja u obitelji (iz čl.215a ranije važećeg KZ-a) obzirom da se u važećem KZ-u obiteljsko nasilje sankcionira kroz kvalifikatorne oblike pojedinih kaznenih djela. Osvrnula se i na predstojeće izmjene KZ-a prema kojima će psihičko nasilje u obitelji također biti kažnjivo kao kazneno djelo.

Sanja Bezbradica Jelavić, odvjetnica AŽKZ, iznijela je brojne primjere strukturalne viktimizacije žena, a posebice vezano uz novi Obiteljski zakon. Osvrnula se i na Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji koji bi trebalo izmijeniti, kao i na problem dvostrukog prijavljivanja žrtve i počinitelja od strane policije, a prilikom intervencije zbog prekršaja obiteljskog nasilja.

Gordana Sobol, saborska zastupnica, također se osvrnula na zakonodavni okvir vezano uz obiteljsko nasilje posebno istaknuvši svoje dosadašnje zalaganje za ratifikaciju Istambulske konvencije od strane RH.