Europska konferencija o primjeni Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u praksi

soihU organizaciji Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH) i European disability forum (EDF) u Zagrebu je 17.-18.05.2014. održana Europska konferencija „Praćenje primjene Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u praksi – stajalište nacionalnih i međunarodnih organizacija osoba s invaliditetom o izvješću EU-a Ujedinjenim narodima“. Na konferenciji se raspravljalo o pravu na rad i osiguranju jednakopravnog pristupa tržištu rada osobama s invaliditetom, o uključenosti osoba s invaliditetom i njihovih predstavničkih organizacija te o praćenju primjene Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Pored navedenog, na konferenciji se raspravljalo i o Planu o ravnopravnosti spolova EDF-a te je izlaganje o navedenom održala Gunta Anca, potpredsjednica EDF-a. U svom izlaganju istaknula je kako je cilj navedenog Plana postići stvarnu i učinkovitu jednakost muškaraca i žena u svim aktivnostima EDF-a. Plan ima 9 područja djelovanja: organizacijska kultura, strategija politika, organizacijska struktura, vanjsko zastupanje, politika ljudskih resursa, uvođenje Protokola za izvještavanje o spolnom zlostavljanu zaposlenika, komunikacijske strategije, treninzi te gospodarsko i financijsko poslovanje.

Navedena područja Plana sadrže određene akcije kao što su provođenje kampanja o seksualnim i reproduktivnim pravima i slobodi izbora žena i djevojaka s invaliditetom uključujući prisilnu sterilizaciju i pobačaj, sprječavanje nasilja nad ženama i djevojčicama s invaliditetom, položaj LGBT osoba s invaliditetom, promoviranje ravnoteže između obiteljskog i privatnog života, uvođenje rodno-senzitivnog jezika u komunikacijske dokumente EDF-a, trening o rodnim pitanjima za djelatnike/ice EDF-a i sl. Dakle radi se o pitanjima vezanim uz rizik višestruke diskriminacije žena s invaliditetom, a kojima je i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u svom dosadašnjem radu posvećivala značajnu pažnju te je o navedenom izvještavala Hrvatski sabor u svojim godišnjim izvješćima o radu.

Izlaganje je održala i Marica Mirić iz SOIH-a osvrnuvši se posebno na iskustva Republike Hrvatske u planiranju rodne jednakosti. Spomenula je nacionalni zakonodavni okvir navodeći pritom i dosadašnje aktivnosti SOIH-a vezano uz položaj žena s invaliditetom kao što je uvođenje SOS telefona za žene s invaliditetom.

Konferenciji je nazočila savjetnica Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Martina Krnić.