Ostala

Pravobraniteljica na Danu poduzetnika 2013.

danpoduzetnikaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić odazvala se pozivu da sudjeluje u obilježavanju Dana poduzetnika 2013. pod nazivom „Uloga poduzetništva u Europskoj uniji“. Europska unija stavila je poduzetništvo visoko na listu prioriteta. Skup je održan u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca.

Opširnije...

Pravobraniteljica na obilježavanju Svjetskog dana poduzetnica

krug2013Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je na svečanom obilježavanju Svjetskog dana poduzetnica u organizaciji Hrvatske udruge poslovnih žena KRUG. U svom pozdravnom govoru, pravobraniteljica se ukratko osvrnula na rezultate istraživanja koje je provela vezano za zastupljenost žena u upravnim i nadzornim odborima, na položaj žena na tržištu rada, specifičnosti ženskog poduzetništva u ruralnim sredinama i podzastupljenost žena na pozicijama na kojima se traži visoko obrazovanje usprkos činjenice da većinu novoupisanih na sveučilišta kao i većinu diplomiranih čine upravo žene.

Opširnije...

Pravobraniteljica podržala kampanju Zelene vrpce

ZelenavrpcaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić svojim je sudjelovanjem, zajedno s bivšom saborskom zastupnicom Ljubicom Lukačić, podržala Kampanju Zelene vrpce u organizaciji Saveza društava distrofičara Hrvatske posvećenu dječacima i mladićima oboljelima od Duchenne mišićne distrofije. Kampanja je organizirana povodom 21. svibnja - Nacionalnog dana oboljelih od neuromuskulatornih bolesti.

Sastanak s CZSS Križevci

Krizevci15svibnja2013U sklopu svog posjeta Križevcima, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se s ravnateljicom Centra za socijalnu skrb Križevci Kristinom Frtalić  i stručnim djelatnicima/icama Centra. Razgovaralo se o radu Centra po pitanju roditeljske skrbi i postupanja u slučajevima obiteljskog nasilja, o međuresornoj suradnji s ostalim nadležnim institucijama te o problemima na koje CZSS nailazi u svom radu, ali i o izuzetno dobroj suradnji ostvarenoj s organizacijama civilnog društva. Pravobraniteljica je govorila o provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova i primjeni načela ravnopravnosti spolova u pitanjima iz nadležnosti centara za socijalnu skrb i drugih nadležnih institucija, te upoznala prisutne sa slučajevima iz prakse u kojima je izdala preporuku i upozorenja nadležnim centrima.

Sastanak s ravnateljicom Obiteljskog centra Koprivničko-križevačke županije

OCKKZPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se u Križevcima s ravnateljicom Obiteljskog centra Koprivničko-križevačke županije Željkom Koluder-Vlahinja. Na sastanku se raspravljalo o pitanjima vezanima uz nadležnost Centra, način praćenja provedbe Zakona o dadiljama od strane obiteljskih centara kroz stručne nadzore, aktivnosti poticanja i razvoja odgovornog roditeljstva i aktivnosti u prevenciji obiteljskog nasilja. Pravobraniteljica je ukratko predstavila Zakon o ravnopravnosti spolova, svoje ovlasti i način postupanja po pritužbama građana/ki.

Volonterski istraživački rad o radnim pravima trudnica

intervjuSanjaSabolicPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić razgovarala je u svom uredu sa studenticom Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sanjom Sabolić, sudionicom programa "Volontiram u Hrvatskom saboru" koja, u okviru volontiranja, radi istraživanje o radnim pravima trudnica. Istraživanje, koje je predstavila pravobraniteljici, obuhvaća anketu s 800 ispitanika/ca, zakonodavstvo drugih zemalja te stavove institucija na području ljudskih prava/ženskih ljudskih prava. Pravobraniteljica je iznijela rezultate svojih istraživanja o ovoj tematici koji su objavljeni u godišnjim izvješćima o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2011. i 2012. godinu.

Opširnije...

Završetak projekta EU za Hrvatsku IPA 2009

IPA2009U prostorijama Ravnateljstva policije održana je svečanost završetka projekta Europske unije za Hrvatsku IPA 2009 pod nazivom: Jačanje kapaciteta u području suzbijanja seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja djece te pružanja pomoći policije ranjivim žrtvama kriminaliteta“. Cilj navedenog Twinning projekta, s proračunom od 800.000,00 EUR-a, bio je jačanje kapaciteta hrvatske policije i pravosudnih tijela u suzbijanju seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja djece te pružanje pomoći ranjivim žrtvama kriminaliteta.

Opširnije...

Dodjela Nagrade ključna razlika

kr17travnjaInstitut za razvoj tržišta rada u suradnji s Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, portalom MojPosao.net, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i UNDP-om Hrvatska organizirao je dodjelu Nagrade ključna razlika u 2013. Cilj dodjele nagrade je istaknuti one poslodavce koji ulažu u kvalitetne procese i odnose među zaposlenicima.

U procesu dodjele nagrade sudjelovala je i institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i to kroz sudjelovanje u Partnerskom i Evaluacijskom Odboru, a samoj dodjeli nagrade prisustvovala je savjetnica pravobraniteljice, Martina Krnić.

Opširnije...

Intervju s pravobraniteljicom u okviru studentskog istraživanja

pravnifaksPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je intervju studenticama Kristini Banić i Martini Gadanac s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a vezano za istraživanje o pravima istospolnih zajednica. Istraživanje se provodi u okviru kolegija Sociologije i prijavljeno je na natječaj za Rektorovu nagradu. Obuhvaća komparativni prikaz pravne regulacije istospolnih zajednica u pojedinim državama, provedbu ankete te intervju.
Pravobraniteljica je studenticama odgovorila na brojna pitanja vezana za zakonodavni okvir kojim se reguliraju prava istospolnih partnera i partnerica, zaštitu od diskriminacije temeljem spolne orijentacije, paradama ponosa te načinima prikazivanja homoseksualnosti u udžbenicima i u medijima.

Publikacija "Žene i novinari/novinarke imaju prednost!"

PRS21ozujkaU organizaciji Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH održana je promocija publikacije Upravnog odbora za ravnopravnost između žena i muškaraca (CDEG) Vijeća Europe pod nazivom „Žene i novinari/novinarke imaju prednost!“ o suzbijanju rodnih stereotipa jačanjem rodno osviještenog novinarstva autorice dr. Joke Hermes, a u izdanju Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH. Knjigu su predstavile mr.sc. Helena Štimac Radin, ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, Doc.dr.sc. Viktorija Car s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Gordana Sobol, zastupnica u  Hrvatskom saboru i predsjednica Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a.

Opširnije...

Sastanak s udrugom ELSA

PRSiELSAPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se s direktoricom za esejska natjecanja i LAW događaje Udruge ELSA, Idom Dojčinović, te članovima i članicama udruge. Europska udruga studenata prava iz Zagreba (ELSA) je zagrebačka podružnica Europske udruge studenata prava, najveće svjetske udruge studenata prava koja na Pravnom fakultetu u Zagrebu djeluje već 25 godina, a čija je glavna misija obrazovanje studenata/ica prava i mladih pravnika/ica za život u multikulturalnom i interdisciplinarnom okruženju.

Opširnije...

Sastanak u Obiteljskom centru Splitsko-dalmatinske županije

OCSDZPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić posjetila je Obiteljski centar Splitsko-dalmatinske županije gdje je razgovarala s psihologinjom centra Majom Lipanović. Na sastanku se raspravljalo o pitanjima vezanima uz nadležnost i rad Centra, o problemima s kojma se Centar susreće u praksi, o aktivnostima u prevenciji obiteljskog nasilja te o načinu praćenja provedbe Zakona o dadiljama od strane obiteljskih centara kroz stručne nadzore. Pravobraniteljica je ukratko predstavila Zakon o ravnopravnosti spolova, svoje ovlasti i način postupanja po pritužbama građana/ki.

Pravobraniteljica na drugoj u nizu radionica o zločinima iz mržnje

PRS Split19ozujka2013Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić izlagala je na 2. radionici koju je u Splitu organizirao Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH kao jednu u nizu radionica na temu zločina iz mržnje. Pravobraniteljica je govorila o iskustvu institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u slučajevima zločina iz mržnje i primjerima iz prakse s naglaskom na slučajevima diskriminacije temeljem spola i spolne orjentacije, kao najčešće diskriminacijske osnove u kaznenopravnom procesuiranju zločina i/ili govora mržnje. 

Predavanje o Zakonu o životnom partnerstvu

drdrutvo6U Gradskoj vijećnici grada Rijeke održano je predavanje „Ustavnopravno načelo jednakosti i pravno uređenje istospolnih zajednica“. U predavanju koje je vodila prof.dr.sc. Sanja Barić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci sudjelovao je i zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Goran Selanec koji se u svom izlaganju osvrnuo na razlog donošenja te samu izradu aktualnog prijedloga Zakona o životnom partnerstvu. Predavanje se održalo u sklopu projekta „Drugačije društvo je moguće: Ujedinjeni/e za LGBT ravnopravnost“ kojeg provodi udruga Zagreb Pride s partnerima – Lezbijska organizacija Rijeka LORI, Domino – Queer Zagreb i Queer Sport Split.

Opširnije...

Kampanja za poticanje žena s invaliditetom - "Aktivne i uključene"

8ozujkaZajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH, u suradnji s Programom Ujedinjenih naroda za razvoj – UNDP Hrvatska i Uredom pravobraniteljice za osobe s invaliditetom organizirala je obilježavanje 8. ožujka - Međunarodnog dana žena kao početka Kampanje „AKTIVNE I UKLJUČENE“ čiji je cilj poticanje žena s invaliditetom da se aktivno uključe u politički život zajednice, da biraju i budu birane te na taj način potaknu donošenje politika za osobe s invaliditetom. Jedna od uvodničarki skupa bila je i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, a skupu se obratio i predsjednik RH dr. Ivo Josipović.