Ostala

Publikacija "Žene i novinari/novinarke imaju prednost!"

PRS21ozujkaU organizaciji Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH održana je promocija publikacije Upravnog odbora za ravnopravnost između žena i muškaraca (CDEG) Vijeća Europe pod nazivom „Žene i novinari/novinarke imaju prednost!“ o suzbijanju rodnih stereotipa jačanjem rodno osviještenog novinarstva autorice dr. Joke Hermes, a u izdanju Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH. Knjigu su predstavile mr.sc. Helena Štimac Radin, ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, Doc.dr.sc. Viktorija Car s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Gordana Sobol, zastupnica u  Hrvatskom saboru i predsjednica Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a.

Opširnije...

Sastanak s udrugom ELSA

PRSiELSAPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se s direktoricom za esejska natjecanja i LAW događaje Udruge ELSA, Idom Dojčinović, te članovima i članicama udruge. Europska udruga studenata prava iz Zagreba (ELSA) je zagrebačka podružnica Europske udruge studenata prava, najveće svjetske udruge studenata prava koja na Pravnom fakultetu u Zagrebu djeluje već 25 godina, a čija je glavna misija obrazovanje studenata/ica prava i mladih pravnika/ica za život u multikulturalnom i interdisciplinarnom okruženju.

Opširnije...

Sastanak u Obiteljskom centru Splitsko-dalmatinske županije

OCSDZPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić posjetila je Obiteljski centar Splitsko-dalmatinske županije gdje je razgovarala s psihologinjom centra Majom Lipanović. Na sastanku se raspravljalo o pitanjima vezanima uz nadležnost i rad Centra, o problemima s kojma se Centar susreće u praksi, o aktivnostima u prevenciji obiteljskog nasilja te o načinu praćenja provedbe Zakona o dadiljama od strane obiteljskih centara kroz stručne nadzore. Pravobraniteljica je ukratko predstavila Zakon o ravnopravnosti spolova, svoje ovlasti i način postupanja po pritužbama građana/ki.

Pravobraniteljica na drugoj u nizu radionica o zločinima iz mržnje

PRS Split19ozujka2013Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić izlagala je na 2. radionici koju je u Splitu organizirao Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH kao jednu u nizu radionica na temu zločina iz mržnje. Pravobraniteljica je govorila o iskustvu institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u slučajevima zločina iz mržnje i primjerima iz prakse s naglaskom na slučajevima diskriminacije temeljem spola i spolne orjentacije, kao najčešće diskriminacijske osnove u kaznenopravnom procesuiranju zločina i/ili govora mržnje. 

Predavanje o Zakonu o životnom partnerstvu

drdrutvo6U Gradskoj vijećnici grada Rijeke održano je predavanje „Ustavnopravno načelo jednakosti i pravno uređenje istospolnih zajednica“. U predavanju koje je vodila prof.dr.sc. Sanja Barić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci sudjelovao je i zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Goran Selanec koji se u svom izlaganju osvrnuo na razlog donošenja te samu izradu aktualnog prijedloga Zakona o životnom partnerstvu. Predavanje se održalo u sklopu projekta „Drugačije društvo je moguće: Ujedinjeni/e za LGBT ravnopravnost“ kojeg provodi udruga Zagreb Pride s partnerima – Lezbijska organizacija Rijeka LORI, Domino – Queer Zagreb i Queer Sport Split.

Opširnije...

Kampanja za poticanje žena s invaliditetom - "Aktivne i uključene"

8ozujkaZajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH, u suradnji s Programom Ujedinjenih naroda za razvoj – UNDP Hrvatska i Uredom pravobraniteljice za osobe s invaliditetom organizirala je obilježavanje 8. ožujka - Međunarodnog dana žena kao početka Kampanje „AKTIVNE I UKLJUČENE“ čiji je cilj poticanje žena s invaliditetom da se aktivno uključe u politički život zajednice, da biraju i budu birane te na taj način potaknu donošenje politika za osobe s invaliditetom. Jedna od uvodničarki skupa bila je i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, a skupu se obratio i predsjednik RH dr. Ivo Josipović.

Sudjelovanje u Partnerskom odboru Nagrade "Ključna razlika"

kljucnarazlika2Na poziv Instituta za razvoj tržišta rada, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova sudjeluje u Partnerskom i Evaluacijskom odboru Nagrade "ključna razlika" u kategoriji ravnopravnost spolova. Natječaj je otvoren od 7. - 28. ožujka 2013. Cilj projekta je isticanje i promoviranje poslodavaca kod kojih postoji raznolikost u radnoj sredini te koji osiguravaju jednake šanse za sve zaposlenike/ce, u skladu s njihovim komeptencijama.

Opširnije...

Sastanak sa županom Međimurske županije

PRSkodzupanaIvanaPerhocaU sklopu posjete Međimurskoj županiji pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se sa županom Ivanom Perhočem. Na sastanku se raspravljalo o problematici obiteljskog nasilja kao rodno uvjetovanog nasilja koje predstavlja oblik spolne diskriminacije te su razmijenjena mišljenja i informacije vezano uz navedenu problematiku. Spomenuto je pitanje rada i financiranja sigurne kuće (Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“) čiji osnivač je i Međimurska županija, a u kojoj je od otvorenja (veljača 2010.g.) do 31.12.2012.g. boravilo 68 korisnika/ica (37 žena i 31 dijete). Župan je pritom naglasio kako se financiranje sigurne kuće od strane Županije odvija bez poteškoća.

Opširnije...

Sastanak s ravnateljicom Obiteljskog centra Međimurske županije

obcentarmedjimzupPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sastala se s ravnateljicom Obiteljskog centra Međimurske županije, Lidijom Vinković. Na sastanku se raspravljalo o problemu ekipiranosti Centra te poteškoćama u njegovom radu. Naime, Obiteljski centar Međimurske županije osnovan je u mjesecu kolovozu 2012.g., a do danas u njemu nije zaposlen niti jedan stručni djelatnik/ica tako da sve poslove u Centru obavlja isključivo ravnateljica. Obzirom na postojeću situaciju, Centar je suočen s brojim poteškoćama tehničke i stručne prirode, a što se odražava i na njegov rad. (Vijest o osnivanju Obiteljskog centra Međimurske županije (foto)).

 

Sastanak sa CZSS Karlovac

CZZS KarlovacU sklopu posjeta Karlovačkoj županiji, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se s ravnateljicom Centra za socijalnu skrb Karlovac, Višnjom Malinar i stručnim djelatnicima/icama Centra.  Ravnateljica je navela statističke podatke vezano uz rad Centra, a prema kojima je u 2012. u Karlovcu bilo oko 1.400 obitelji koje su bile korisnici Centra, a u konačnici cca 4.000-4.500 korisnika/ica.

Opširnije...

Sastanak sa ravnateljem Obiteljskog centra Karlovačke županije

OBCENTKARLOVACPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višna Ljubičić, sastala se s ravnateljem Obiteljskog centra Karlovačke županije Ivanom Delićem. Na sastanku se raspravljalo o pitanjima vezanim uz nadležnost i rad Centra te o problemima s kojma se Centar susreće u praksi. Naime, Centar provodi isključivo savjetodavni rad te nema nikakvih javnih ovlasti u svom radu. Ravnatelj je istaknuo dobru međuresornu suradnju s Centrom za socijalnu skrb Karlovac te s organizacijama civilnog društva, kao i sa policijom, pravosudnim tijelima i nadležnim Ministarstvom.

Opširnije...

Sastanak s ravnateljicom CZSS Šibenik

sibenikPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić susrela se s novom ravnateljicom CZSS Šibenik, Davorkom Grbac Plavčić vezano uz prijedlog suradnje koji je pravobraniteljica uputila svim CZSS RH glede približavanja aspekata postupanja Pravobraniteljice u slučajevima obiteljskog nasilja i uklanjanju predrasuda, prije svega u cilju pružanja mogućnosti centrima da u pojedinačnim slučajevima rada sažzrtvama obiteljskog nasilja traže mišljenje pravobraniteljice. Iznijete su određene teškoće u postupanju rada Centra prvenstveno zbog nedostatka stručnih kadrova.

Opširnije...

Projekt "Žene poduzetnice pokretači novih radnih mjesta"

HGK19veljacePravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je u Hrvatskoj gospodarskoj komori na predstavljanju projekta "Žene poduzetnice pokretači novih radnih mjesta na području jugoistočne Europe". Regionalni centar za razvoj poduzetnickih kompetencija za zemlje JI Europe (SEECELL) sklopio je ugovor o suradnji s Regionalnim vijećem za suradnju (RCC) u svrhu provedbe projekta promicanja ženskog poduzetništva uz aktivno uključivanje predstavnika javnog i privatnog sektora na području JI Europe.

Opširnije...

Inicijativa za reguliranje prava žrtava seksualnog nasilja tijekom rata

U organizaciji UNDP Croatia i Ministarstva branitelja održan je sastanak Odbora projekta i Savjetodavnog odbora projekta „Prava i potreba ratnih žrtava seksualnog nasilja u Hrvatskoj: Nerazriješeno nasljeđe rata 1991-1995.“ Tema sastanka je bila prezentacija navedenog projekta i planirane aktivnosti u provođenju projekta te razumijevanje reparacija u slučajevima seksualnog nasilja tijekom ratnih sukoba.

Opširnije...

Jačanje identifikacije žrtava trgovanja ljudima

trgovljudU Hrvatskom saboru je svečano prezentiran program EU za Hrvatsku "Jačanje identifikacije žrtava trgovanja ljudima" kojeg provode vladin Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i rumunjska Nacionalna agencija protiv trgovanja ljudima. Naime trgovanje ljudima je prepoznato kao rastući problem u borbi protiv međunarodno organiziranog kriminala. Vezano uz RH, hrvatski građani i građanke ili strani/e državljani/ke, koji/e su žrtve trgovanja ljudima, u najvećem broju su žene i djevojčice kojima se trguje u svrhu seksualnog iskorištavanja.

Opširnije...