Ostala

Pravobraniteljske institucije održale redoviti koordinacijski sastanak

pravobraniteljstvasvibanj2016 webNa inicijativu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Višnje Ljubičić, u Uredu Pravobraniteljice za djecu održan je ovogodišnji redovni sastanak pravobraniteljskih institucija predviđen Sporazumom o međuinstitucionalnoj suradnji. Na sastanku su sudjelovale pučka pravobraniteljica Lora Vidović, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak,  pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, a sastanku su nazočili/e i njihovi/e zamjenici/e.

Opširnije...

Pravobraniteljica održala sastanak u Ministarstvu zdravlja

Ministarstvo zdravlja - logoPravobraniteljica se sastala sa zamjenikom ministra zdravlja, dr. med. Ivanom Bekavcem. Na sastanku je dogovoren nastavak dosadašnje uspješne suradnje u području zajedničkih tema, prvenstveno pravilne i efikasne primjene i tumačenja „Pravilnika o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili o životu u drugom rodnom identitetu“ (dalje u tekstu: Pravilnik), kao i prikupljanja potpisa stručnjaka i zdravstvenih radnika za izdavanje Mišljenja Nacionalnog zdravstvenog vijeća o promjeni spola ili o životu u drugom rodnom identitetu. Nadalje, dogovoren je nastavak suradnje u području zaštite reproduktivnih prava žena, te prava žena na legalno induciran prekid trudnoće, uključujući i zaštitu prava liječnika na priziv savjesti. Razgovaralo se i o rezultatima provedbe inspekcijskog nadzora u odjelima za ginekologiju i porodništvo u zdravstvenim ustanovama.

Opširnije...

Sastanak s predstavnicama Hrvatske odvjetničke komore

HOKsvibanjPravobraniteljica Višnja Ljubičić i njezin zamjenik Goran Selanec sastali su se s predstavnicama Hrvatske odvjetničke komore, odnosno Odvjetničke akademije Mirnom Skelin i mr. Anges Milovan Solter vezano za dogovor o predavanju o hrvatskom i europskom anti-diskriminacijskom pravu pod naslovom „Kako biti uspješniji/a u anti-diskriminacijskim sudskim postupcima“. Predavanje će biti namijenjeno odvjetnicima/ama zbog postojećih poteškoća u postavljanju tužbenih zahtjeva vezanih za diskriminaciju temeljem spola. Predavanje je nastavak dosadašnje uspješne suradnje Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i Hrvatske odvjetničke komore vezano za zajedničku problematiku iz nadležnosti institucija.

Stručni skup o suzbijanju diskriminacije osoba s invaliditetom na radnom mjestu

posisvibanjU organizaciji Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, u prostorijama Hrvatske odvjetničke komore održan je stručni skup pod nazivom „Suzbijanje diskriminacije osoba s invaliditetom na radnom mjestu primjenom načela razumne prilagodbe i promicanjem pozitivne prakse“. Skup je održan u cilju približavanja pojma razumne prilagodbe, kao preduvjeta stvarnoj ravnopravnosti osoba s invaliditetom u području rada, kroz primjere pozitivne prakse. Nakon pozdravnih govora pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Anke Slonjšak, i predsjednika Hrvatske odvjetničke komore, Roberta Travaša, zamjenica pravobraniteljice, Mira Pekeč Knežević održala je uvodno izlaganje u kojem je pojasnila pojam razumne prilagodbe te iznijela relevantne statističke podatke o zapošljavanju osoba s invaliditetom u 2015., a koji podaci su objavljeni i u Izvješću o radu Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2015.

Opširnije...

Sastanak pravobraniteljice s ministricom socijalne politike i mladih

sastanak s juretickom 2Na inicijativu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Višnje Ljubičić, u prostorijama Ministarstva socijalne politike i mladih održan je sastanak pravobraniteljice Višnje Ljubičić i ministrice Bernardice Juretić. Sastanak je održan u cilju nastavka dosadašnje suradnje vezane za zajednička područja rada te razmjene iskustava. Pravobraniteljica se posebno osvrnula na zaprimljene pritužbe iz područja roditeljske skrbi (posebice očeva koji iznose sumnju na spolnu diskriminaciju) te na pritužbe iz područja nasilja u obitelji (nedosljedna provedba Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji od strane centara za socijalnu skrb).

Opširnije...

Sastanak vezan za edukaciju studenata/ica Pravnog fakulteta u Splitu

PFSplitMBoban webPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se s doc. dr. sc. Marijom Boban s Pravnog fakulteta u Splitu. Razgovaralo se o daljnjim edukacijama novih generacija studenata i studentica  o nadležnostima, postupanjima po pritužbama, rezultatima neovisnih istraživanja i analiza koje je institucija Pravobraniteljice provela. Pored toga dogovoreno je upoznavanje studenata/ica s ciljevima, aktivnostima i provedbom EU projekta o ekonomskom osnaživanju žena.

Opširnije...

Međunarodni dan djevojaka u ICT-u

ICT girlsPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je na obilježavanju  „Međunarodnog dana djevojaka u ICT-u“ u organizaciji HAKOM-a. Pravobraniteljica se uvodno obratila prisutnima naglasivši kako nam statistika daje uvid u postojeće stanje: žene su te koje u većini slučajeva završavaju fakultete i stječu diplome - preko 60%, međutim računalstvo, u kojem su žene najpodzastupljenije kao studentice, u RH diplomiralo je 19% djevojaka i 81% muškaraca. U području informacija i komunikacija zaposleno je oko 38% žena, a udio prosječne neto plaće žena u plaći muškaraca u tom području iznosi 88,5%.

Opširnije...

Pravobraniteljica održala predavanje na Pravnom fakultetu u Zagrebu

Pravni fakultet predavanjePravobraniteljica Višnja Ljubičić održala je studentima/cama Pravnog fakulteta u Zagrebu predavanje u sklopu izbornog predmeta na specijalističkom studiju javne uprave Europsko javno pravo. U svom izlaganju pravobraniteljica je studente/ice upoznala sa ovlastima svoje institucije iz Zakona o ravnopravnosti spolova i s njenim radom, objasnila način na koji se provodi ispitni postupak. Također je prezentirala pregled zastupljenosti žena i muškaraca u brojnim područjima javnog života, uključujući područja zapošljavanja i rada, političke participacije i dr.

Radionica Europske koordinacije jezičnih resursa

ELRC21042016U organizaciji Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj održana je radionica Europske koordinacije jezičnih resursa (European Language Resources Coordination, ELRC). Radionica je organizirana kao jedna od brojnih koje će se održati u EU državama članicama a posvećena je formiranju i stavljanju u funkciju platforme za automatsko (strojno) prevođenje. Ova usluga bi trebala poboljšati  kakvoću prijevoda i njihovu dostupnost unutar EU-a. 

Opširnije...

Podrška pravobraniteljice edukacijskim radionicama za jednoroditeljske obitelji

cakulaonicaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić podržala je akciju pokretanja edukacijskih radionica za samohrane roditelje pod nazivom "Čakulaonice" u organizaciji portala Sretna mama i Udruge samohranih roditelja, a koje imaju za cilj pomoći jednoroditeljskim obiteljima i raditi na podizanju svijesti o problemima s kojima se susreću samohrani roditelji. Pravobraniteljica smatra da samohrani roditelji dijele probleme svih ostalih roditelja, ali da  njihova situacija obuhvaća i neke specifične probleme vezane uz njihov jednoroditeljski status.

Opširnije...

Simpozij "Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda"

bebeNa Plitvicama je 8. i 9.4.2016. održan stručni skup "Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda" u organizaciji hrvatskih ginekologa i opstetričara na kojem je sudjelovala i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić. Pravobraniteljica je u subotu govorila o pritužbama koje institucija Pravobraniteljice zaprima od žena vezano za tretman kod poroda, način (ne)komunikacije, odnosno očitovanja medicinske struke u pojedinim slučajevima ispitnog postupka, neuvažavanja upozorenja i preporuka institucije Pravobraniteljice, ali i o značajnoj ulozi organizacija civilnog društva kao korektiva vlasti, o potrebi ujednačavanja standarda u području reproduktivnih prava i krucijalnoj ulozi resornog Ministarstva zdravlja u pogledu inspekcijskog nadzora i reformi. 

Opširnije...

Pravobraniteljica se uključila u javnu raspravu o izmjeni Zakona o ravnopravnosti spolova

logoprsmaliPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić uključila se u javnu raspravu o izmjeni Zakona o ravnopravnosti spolova te Ministarstvu socijalne politike i mladih uputila svoje primjedbe na predloženi Nacrt. Razdoblje internetskog savjetovanja na Nacrt teksta izmjena trajalo je od 23. veljače do 23. ožujka 2016. 

Opširnije...

Sastanak u Ministarstvu unutarnjih poslova

muplogoNa inicijativu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Višnje Ljubičić, održan je sastanak u Ministarstvu unutarnjih poslova s ministrom Vlahom Orepićem vezano za nastavak uspostavljene suradnje te razmjene iskustava i prakse iz zajedničke nadležnosti s posebnim naglaskom na problematiku obiteljskog nasilja. Pravobraniteljica je ukratko predstavila rad institucije i dosadašnje aktivnosti te se osvrnula na zaprimljene pritužbe građana/ki vezano uz postupanje pol. službenika/ica u slučajevima nasilja u obitelji.

Opširnije...

Sastanak s predstavnicima Hrvatskog društva za Ujedinjene narode

UNAkademija1003Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se danas s predsjednikom Hrvatskog društva za Ujedinjene narode, Petrom Popovićem, i podpredsjednikom, Alanom Kečkešom. Povod sastanku bilo je održavanje VII. UN Akademije u vremenu od 30. ožujka do 8. lipnja 2016. Ovogodišnja UN Akademija bit će posvećena ravnopravnosti spolova koja će se pokriti kroz niz predavanja. Jedno od predavanja održat će i pravobraniteljica Višnja Ljubičić pod nazivom „Žene u društvu – socijalna prava, pristup obrazovanju i tržištu rada“. UN Akademija osnovana je 2007. godine.

Opširnije...

U Hrvatskom saboru održana tematska sjednica o ulozi žena u demografskoj obnovi

women dayU Hrvatskom saboru danas je povodom Međunarodnog dana žena održana tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova pod nazivom „Uloga žena u demografskoj obnovi: bez uvažavanja koncepta ravnopravnosti spolova nema kvalitetne demografske politike“.

Opširnije...