Edukacija socijalnih radnika/ca u Pakracu

Pakrac - edukacija malaU organizaciji Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u Pakracu je održana jednodnevna edukacija za socijalne radnike/ce i druge stručnjake/inje  pod nazivom „Prepoznavanje i procjena obitelji u riziku pri inicijalnom kontaktu u centru za socijalnu skrb i kod ostvarivanja novčanih prava“. Cilj navedene edukacije je unaprjeđenje zaštite dobrobiti djece pod rizikom u sustavu socijalne skrbi, osnaživanje socijalnih radnika/ca za pravovremeno prepoznavanje i procjenu rizika te uspješniju zaštitu dobrobiti djece i standardizaciju prijemne/inicijalne procjene obitelji u riziku u centru za socijalnu skrb.

U okviru potpisanog Sporazuma o suradnji između resornog Ministarstva i institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pravobraniteljica Višnja Ljubičić održala je izlaganje na temu „Zaštita građana/ki od diskriminacije temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova, s posebnim osvrtom na područje obiteljskih odnosa“. U svom izlaganju pravobraniteljica je predstavila pravni okvir, svoje ovlasti i nadležnosti temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova te način postupanja po pritužbama građana/ki s posebnim osvrtom na pritužbe vezano uz postupanje centara za socijalnu skrb na području obiteljskog nasilja i roditeljske skrbi. Izneseni su i relevantni statistički podaci o nasilju u obitelji i femicidu, a koji se nalaze u Izvješću o radu Pravobraniteljice za 2017. godinu. U svom izlaganju Pravobraniteljica se osvrnula i na istraživanja provedena vezano uz ravnopravnost spolova na području roditeljske skrbi (analiza sudskih odluka i stručnih mišljenja centara za socijalnu skrb vezano uz odluku s kojim roditeljem će dijete nastaviti živjeti) te je posebice istaknula dosadašnji napredak i uspostavljenu suradnju s resornim ministarstvom i centrima za socijalnu skrb. Nakon uvodnog izlaganja predstavljeni su određeni slučajevi iz prakse Pravobraniteljice, u kojima su radi uočenih propusta nadležnim centrima za socijalnu skrb upućena upozorenja i/ili preporuke (posebice zbog spolnih stereotipa vezanih uz roditeljsku skrb te nepostupanja sukladno Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji).

Uz pravobraniteljicu Ljubičić, primjere iz prakse po pritužbama građana/nki iznijele su pravne savjetnice Martina Krnić i Martina Strunjak.

Iz medija:

Pakrački list, 14.5.2018.