Sastanak Radne skupine za izradu novog NAP-a Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325

MVEPtablaU Ministarstvu vanjskih i europskih poslova održan je 2. sastanak radne skupine za izradu novog Nacionalnog akcijskog plana (NAP) provedbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1325 (2000.) o ženama, miru i sigurnosti, te srodnih rezolucija. Na sastanku su analizirani ostvareni rezultati provedbe mjera iz NAP-a, za razdoblje 2011.-2017., te usuglašene mjere s kojima se želi nastaviti i novim NAP-om. 

Sastanku je predsjedavao pomoćnik ministrice, mr.sc. Amir Muharemi, a na sastanku je aktivno sudjelovao savjetnik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Branko Borota, koji je upoznao članove/ice Radne skupine s preporukama Pravobraniteljice koje su proizašle iz analize provedbi mjera NAP-a te predložio da se u novi NAP, kao posebne podkategorije žena kojima treba pružiti zaštitu, uvrste žene izbjeglice i žene tražiteljice međunarodne zaštite, a koje su osobito izložene rodno utemeljenom nasilju. 

One su, s jedne strane, pod povećanim rizikom da su bile izložene nasilju prema ženama, a s druge strane, suočavaju se s brojnim poteškoćama i strukturnim preprekama u prevladavanju nasilja.