Stručni skup "Javnim politikama protiv energetskog siromaštva"

pupraPučka pravobraniteljica organizirala je stručni skup „Javnim politikama protiv energetskog siromaštva“ povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti koji se obilježava 17. listopada. Pučka pravobraniteljica Lora Vidović istaknula je da energetsko siromaštvo obuhvaća osobe koje nemaju pristup modernim oblicima energije, poput električne energije ili plina, ali i one koje si ne mogu priuštiti nužnu količinu energije potrebne za osiguranje prihvatljivih uvjeta stanovanja; energetski su siromašna i ona kućanstva kojima, nakon što podmire troškove utrošene energije, ne ostaje dovoljno sredstava za zadovoljenje drugih životnih potreba. Predstavnici/e nadležnih tijela govorili su o javnim politikama, programima i aktivnostima kojima se bave povodom suzbijanja energetskog siromaštva u cilju zaštite najranjivijih građana/ki. 

Marko Krištof, ravnatelj Državnog zavoda za statistiku, prezentirao je službene podatke i ukazao da je 19,5 posto osoba u riziku od siromaštva, a 9,3 posto živi u kućanstvima koja si ne mogu priuštiti adekvatno grijanje u najhladnijim mjesecima.

Predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Dean Smolar predstavio je programe koji će se financirati iz nacionalnih sredstava i iz fondova EU, a koji će  uključivati i savjetovanje ugroženih kupaca i provedbu mjera energetske učinkovitosti u ugroženim kućanstvima.

Diana Horvat iz Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja istaknula je kako je do 2020. predviđeno ukupno 30 milijuna EUR-a za energetsku obnovu obiteljskih kuća koja će se prvi put dodjeljivati i po socijalnom kriteriju.

Postojeće naknade u sustavu socijalne skrbi i ocjenu njihove učinkovitosti u suzbijanju energetskog siromaštva predstavio je profesor Zoran Šućur s Pravnog fakulteta, dok je Slavica Robić, programska direktorica Društva za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) problem prikazala kroz podatke s terena.

Da se suzbijanje siromaštva ne može oslanjati na lokalne politike, već i one nacionalne, naglasila je Izabela Žilić govoreći o iskustvima Grada Petrinje koji je sudjelovao u projektu „Znanjem do toplog doma“.

„Problem siromaštva nije briga samo sustava socijalne skrbi“, istakla je Katica Lažeta iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i pozvala sve relevantne dionike da im se u toj brizi i borbi pridruže.

Ispred institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova sudjelovala je Mladenka Morović koja je u raspravi istakla kako u analizi stanja, kao preduvjetu rješavanja ovog problema, informacijske resurse imaju jedinice lokane i područne (regionalne) samouprave, uključujući državna tijela i pravne osobe osnovane na njihovom području koje treba objediniti i iskoristiti, dok u socijalnoj dimenziji ovog problema posebnu pažnju treba posvetiti žrtvama obiteljskog nasilja.