Sastanak s predsjednicom udruge „Djeca ljubavi“


20170918 153701Pravobraniteljica se sastala s Vesnom Gostom, predsjednicom udruge „Djeca ljubavi“ kako bi razmijenila iskustva vezana uz rad na nekolicini zajedničkih individualnih slučajeva, te kako bi se razmotrila potencijalna buduća suradnja u području tema od zajedničkih interesa. Gospođa Gosta predstavila je pravobraniteljici problem jedne stranke, a u kojem je postupala i Pravobraniteljica, da bi se na temelju konkretnog slučaja načelno raspravila problematika dinamike obiteljskog nasilja te (propusta kod) postupanja nadležnih institucija u navedenim predmetima. 

Pravobraniteljica je gospođi Gosti ukratko predstavila način rada, nadležnosti i ovlasti Institucije, zatim način pokretanja i vođenja anti-diskriminacijskih postupaka kao i statistiku vezanu uz slučajeve obiteljskog nasilja. Gospođa Gosta predstavila je ukratko rad svoje udruge te glavne motive osnivanja. Gospođa Gosta pojasnila je kako su upravo majke koje su prošle mučne rastave braka, borbe s institucijama uključenima u iste te mukotrpne bitke za skrbništvo nad djecom osnovale udrugu, a s ciljem da se potakne roditelje koji su se odlučili na rastavu braka da zaborave međusobne razmirice i usredotoče se isključivo na dobrobit svoje djece.

Gospođa Gosta istaknula je kako se kroz udrugu želi promicati prirodnu i iskonsku važnost i ulogu roditelja, te važnost oba roditelja u skrbi i odgoju djeteta sa naglaskom da prava djeteta uvijek budu ispred prava roditelja. Sukladno tome cilj Udruge je i osvješćivanje roditelja koji se razdvajaju da ljubav prema djetetu mora biti na prvom mjestu uz naglasak na shvaćanje pojma „dobrobit djeteta“, te osvješćivanje institucija koje odlučuju o djeci nakon razdvajanja roditelja da ne izjednačuju roditeljske odnose gdje je prisutno nasilje sa roditeljskim odnosima gdje nasilja nema.

Djelatnost udruge zasniva se i na aktivnom sudjelovanju u praćenju i poboljšanju zakonske regulative te provedbi iste u relevantnim institucijama, radi učinkovitijeg rješavanja problema s naglaskom na zaštitu prava djece, individualizaciju obiteljskih odnosa, distinkciju nasilnika i žrtve u obiteljskim odnosima i sprečavanje sekundarnog nasilja. Udruga nudi psihosocijalnu pomoć, podršku i savjetovanje obiteljima, roditeljima, djeci, mladima i žrtvama obiteljskog nasilja.