Predstavljanje "Pro bono" biltena i predavanje o besplatnoj pravnoj pomoći

probonobiltenU auli Sveučilišta u Zagrebu održana je  promocija 8. broja biltena Pravne klinike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Pro bono“ u kojem je stavljen naglasak na krizu u kojoj se nalazi sustav besplatne pravne pomoći u Hrvatskoj. Od smanjenja izdvajanja za ovaj institut u Državnom proračunu, preko nejasnih kriterija dodjeljivanja i raspodjele sredstava, do nerealnih i nemogućih rokova natječaja za njihovu dodjelu i trošenje – problem se proširio.

Nakon što je predstavljen  sadržaj novog broja biltena, prof. dr. sc. Alan Uzelac, voditelj Pravne klinike u Zagrebu, održao je predavanje pod nazivom: „Kriza sustava besplatne pravne pomoći?“ koje je ukazalo na neadekvatnost i nefunkcionalnost sustava besplatne pravne pomoći u Hrvatskoj i istaknulo ideje za nužnim promjenama.

Uslijedila je prigodna rasprava u sklopu koje je savjetnik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Branko Borota, naglasio da se Pravobraniteljica od svog imenovanja kontinuirano bavi problematikom pružanja besplatne pravne pomoći, posebno pristupom i pružanjem besplatne pravne pomoći ženama – žrtvama obiteljskog nasilja u obitelji kao posebnoj kategoriji. S obzirom na to da Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći ne predviđa mogućnost ostvarivanja besplatne pravne pomoći u kaznenim i prekršajnim postupcima, savjetnik je naglasio da se Pravobraniteljica neprekidno zalagala i predlagala da se žrtvama obiteljskog nasilja omogući da ostvare besplatnu pravnu pomoć u kaznenim i prekršajnim postupcima, odnosno da im se omogući odgovarajuće zastupanje u sudskim postupcima kao žrtvama obiteljskog nasilja.

Share