Održan sastanak Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije

Ured za lj pr VRHU organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske održan je sastanak Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, za razdoblje 2017.-2022., u prostorijama Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Na sastanku je, pored predstavnika/ica nadležnih ministarstava, organizacija civilnoga društva i pravobraniteljskih institucija, sudjelovala i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić. Pravobraniteljica je izrazila nezadovoljstvo promjenama koje su uvedene u NAP za borbu protiv diskriminacije, ističući kako se takvim promjenama, odnosno ‘izbacivanjem’ važnih dijelova Plana, gubi na kontinuitetu rada i vjerodostojnosti te da sadržaj NAP-a nije u skladu s hrvatskim zakonima, posebice odredbama koji se odnose na 18 diskriminacijskih osnova Zakona o suzbijanju diskriminacije, a time niti pravnom stečevinom EU-a. Većina sudionika/ica sastanka podržala je stav Pravobraniteljice, također izražavajući nezadovoljstvo načinom na koje su izvršene promjene NAP-a.

Branko Sočanac, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kao koordinator izrade Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije i Akcijskog plana za njegovu provedbu, izložio je kako su nakon potvrđivanja nove Vlade u listopadu 2016., prikupljena mišljenja nadležnih tijela. Međutim, s obzirom na veći vremenski odmak od početka djelovanja Radne skupine do planiranog početka primjene dokumenata pojavila se potreba redefiniranja sadržaja i rokova provedbe pojedinih mjera i razdoblja primjene NAP-a, obzirom na istek 2016. godine. Naveo je i kako je u međuvremenu objavljen Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu, slijedom čega je Ministarstvo financija sugeriralo da se primjena navedenih akata planira od 2017. godine. S obzirom na navedeno, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je redefinirao razdoblje primjene akata te pokrenuo proces ponovnog osnivanja radne skupine za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022.

Zaključeno je kako bi Radna skupina trebala unaprijediti postojeći nacrt Nacionalnog plana, čije je donošenje planirano u prvoj polovici 2017.

Iz medija:

Izjava Pravobraniteljice za N1 TV: http://hr.n1info.com/a187507/Vijesti/Sto-je-zapelo-s-Planom-za-borbu-protiv-diskriminacije.html

Novi list, 28.3.2017. (isto Zadarski list, Glas Istre)