Održan sastanak u vezi izrade novog Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

Min pravosudja za webU Ministarstvu pravosuđa održan je sastanak predstavnika/ica svih pravobraniteljskih institucija sa pomoćnicom ministra Vedranom Šimundža Nikolić, a vezano uz izradu Nacrta prijedloga Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji s Konačnim prijedlogom Zakona. Na sastanku su iznesene primjedbe i prijedlozi vezani uz navedeni zakon, a u cilju izrade što kvalitetnijeg zakonskog teksta odnosno što bolje zaštite žrtava obiteljskog nasilja.

Ispred institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova sastanku su nazočili savjetnici za pravna pitanja Nebojša Paunović i Martina Krnić koji su iznijeli dosadašnje primjedbe institucije Pravobraniteljice. Savjetnici su se posebno osvrnuli na pitanje načina sankcioniranja partnerskog nasilja jer je uočeno kako su žene često izložene nasilju i od svojih muških partnera, odnosno bivših partnera, a da policija u određenim slučajevima ne primjenjuje na ove slučajeve Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji jer ta kategorija odnosa ne potpada pod definiciju obitelji kako ju propisuje važeći Zakon. Primjedbe su iznesene i vezano uz pojedina prava žrtava iz čl. 6. Prijedloga Zakona. Naime zakonski tekst ne predviđa službenu obvezu nadležnih tijela, već samo po zahtjevu žrtve, da upoznaju žrtve s pojedinim njihovim pravima. Pored navedenog, istaknuto je da su iz Prijedloga Zakona izostavljena do sada postojeća nužna objašnjenja važnih pojmova, odnosno definicije pojedinih oblika nasilja. Tako su u čl.10. navedeni oblici nasilja uz minimalni i nedovoljan opis, bez da su navedeni ikakvi modaliteti radnji ili počinjenja prekršaja nasilja u obitelji. Stoga će Pravobraniteljica i dalje pratiti izradu Nacrta prijedloga Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji s Konačnim prijedlogom Zakona te će kroz svoje primjedbe aktivno sudjelovati u izradi istoga.