Pravobraniteljica održala sastanak s ministrom zdravstva

Ministarstvo zdravstva - tabla - malaPravobraniteljica Višnja Ljubičić sastala se s ministrom zdravstva, prof.dr.sc. Milanom Kujundžićem i njegovim najbližim suradnicama, dr.sc. Ružicom Palić Kramarić i dr.sc. Delfom Radić-Krišto. Sastanku je također prisustvovala i tajnica Nacionalnog zdravstvenog vijeća (dalje u tesktu: NZV), gospođa Asja Levickij. Pravobraniteljica je, zajedno sa svojim savjetnicima Josipom Grgićem i Nebojšom Paunovićem,  ukratko izložila način rada i ovlasti institucije te objasnila kako se rad i aktivnosti institucije temelje na zaštiti prava građana/ki zagarantiranih prvenstveno Ustavom i Zakonom o ravnopravnosti spolova, ali i svim ostalim zakonima i propisima koje štite ustavno načelo ravnopravnosti spolova, zaključujući da takav pristup zapravo predstavlja zajednički interes svih državnih tijela i ministarstava. Pravobraniteljica je zatim ukazala na posebnosti anti-diskriminacijskog postupka koji se pokreće na temelju pritužbi građana/ki, ukazavši pri tom da je njen primarni interes probleme rješavati pro-aktivno i kroz suradnju, kako s državnim institucijama tako i sa organizacijama civilnog društva.

Na sastanku je tako dogovoren nastavak dosadašnje uspješne suradnje u području zajedničkih tema, prvenstveno skrbi o transrodnim osobama te učinkovite primjene i tumačenja „Pravilnika o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili o životu u drugom rodnom identitetu“. Između ostalog, ministar je dao garancije da će se nastaviti s osnivanjem radne skupine pri Ministarstvu zdravstva koja bi se bavila rješavanjem svih preostalih otvorenih pitanja vezano uz zaštitu i unapređenje prava transrodnih osoba – osobito ustrojavanjem i usavršavanjem nužnog terapijskog i kirurškog postupka promjene spola, te organizacijom sustava redovne izobrazbe medicinskih stručnjaka, zdravstvenih radnika i psihologa koje se bave transrodnim osobama. Također, dogovoreno je i kako će se ubrzati izrada postupovnika ili pravilnika kojim će se odrediti jasni kriteriji za pokrivanje troškova terapije, kao i samog kirurškog zahvata promjene spola za građane i građanke RH koji su u procesu spolne tranzicije.

Nadalje, dogovoren je i nastavak suradnje u području zaštite reproduktivnih prava žena, te prava žena na legalno induciran prekid trudnoće, uključujući i zaštitu prava liječnika na priziv savjesti, ali i prava pacijenata na pristup uslugama u zdravstvu, pravo na privatnost i na odsustvo od uznemiravanja u kontekstu tzv. molitvenih inicijativa. Pravobraniteljica je ministru ukazala i na pojavu ilegalnih prekida trudnoće koji se obavljaju mimo zakonsko dostupnih usluga.

Također, predstavnici NZV-a dostavljeni su konkretni podaci o četiri transrodne osobe koje su Pravobraniteljici podnijele pritužbe vezano uz činjenicu da, unatoč uredno podnesenom i kompletiranom zahtjevu za izdavanje mišljenja, NZV istima nije izdao mišljenja o promjeni spola ili o životu u drugom rodnom identitetu, u nekim slučajevima i više od 6 mjeseci od dana podnesenog zahtjeva.

U rješavanju svih navedenih problema dogovorena je još bliža i izravnija suradnja između institucije  Pravobraniteljice i Ministarstva zdravstva te je dr.sc. Ružica Palić Kramarić određena kao kontakt osoba u Ministarstvu za ostvarivanje neposredne suradnje s institucijom Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.