Izrada Nacrta prijedloga Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima

traffickingU prostorijama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH održan je drugi sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima, a koji će obuhvaćati razdoblje od 2017. do 2020. godine. Sastanak je održan u cilju izrade prijedloga novih mjera iz područja koja se odnose na pomoć i zaštitu žrtava trgovanja ljudima te na prevenciju.

Sastanku je, kao članica Radne skupine, nazočila i savjetnica Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Martina Krnić, koja je ukazala na potrebu pridavanja pažnje ženama žrtvama trgovanja ljudima koje su seksualno eksploatirane, a radi čega je predloženo da se u novom Nacionalnom planu istakne osiguravanje rodno osjetljivog pristupa prilikom rada sa žrtvama trgovanja ljudima.