Sastanak u Ministarstvu pravosuđa

minpravosudNa inicijativu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Višnje Ljubičić, u prostorijama Ministarstva pravosuđa održan je sastanak pravobraniteljice Višnje Ljubičić i ministra Ante Šprlje. Sastanak je održan u cilju nastavka dosadašnje suradnje vezane za zajednička područja rada te razmjene iskustava. Pravobraniteljica se posebno osvrnula na problematiku nasilja u obitelji, težinu sankcija koje pravosuđe izriče počiniteljima/icama te na način vođenja statističkih podataka vezano uz kaznena djela i prekršaje iz područja nasilja u obitelji. Osvrnula se i na probleme vezano uz sankcioniranje partnerskog nasilja i provedbu psihosocijalnog tretmana pri čemu je naglašena i uloga Istanbulske konvencije za čiju ratifikaciju se Pravobraniteljica kontinuirano zalaže.

Poseban naglasak stavljen je i na probleme vezane uz sankcioniranje i procesuiranje kaznenih i prekršajnih djela motiviranih mržnjom prema osobama istospolne orijentacije (zločini iz mržnje) kao i pitanje vođenja statističkih podataka o navedenom od strane pravosudnog sustava. U cilju uspostave što bolje daljnje suradnje i stvaranja dobre prakse Pravobraniteljica je ukazala i na važnost provedbe kontinuiranih edukacija svih djelatnika/ica iz sustava pravosuđa.

Sastanku su prisustvovali i zamjenik pravobraniteljice, Goran Selanec, savjetnica pravobraniteljice Martina Krnić, pomoćnica ministra Vedrana Šimundža-Nikolić te savjetnik ministra Zorislav Kaleb.