Pravobraniteljica sudjelovala na WG Forumu "Žene na čelu obiteljskih poduzeća - rješavanje konflikata medijacijom"

wgforum 2911Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je na WG Forumu "Žene na čelu obiteljskih poduzeća - rješavanje konflikata medijacijom" u organizaciji Wassermann grupe koja je osnovala WG Centar za mirenje. Pravobraniteljica je u svom izlaganju istaknula ulogu institucija, politika i strategija usmjerenih prema osnaživanju ženskog poduzetništva.

U RH je učešće žena u poduzetništvu 25%, a u obrtu 30%. Međutim, zahvaljujući Strategiji za razvoj ženskog poduzetniđtva, u roku od 7 godina postotak poduzetnica povećao se s 18% na preko 30%, što je veliki pomak. Osim toga RH je jedina država u EU koja ima posebnu strategiju za žensko poduzetništvo. Ono što je i dalje problem je vrlo mali postotak žena vlasnica tvrtki - svega 13%. Pravobraniteljica je također skrenula pozornost da su rezultati istraživanja u sklopu EU Progress projekta „Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja u Hrvatskoj“, koji je provodila s projektnim partnerima, pokazao porazne postotke zastupljenosti žena na upravljačkim pozicijama. Također, iskustvo rada Pravobraniteljice na terenu, obilaskom županija i ruralnih područja, pokazalo je, da iako žene najviše rade u okviru svojih obiteljskih gospodarstava, gotovo zanemariv postotak njih su i vlasnice OPG-ova. 

Na temelju praktičnog rada institucije Pravobraniteljice po pritužbama građanki vidljivo je da su žene najčešće suočene s unaprijed određenim društvenim ulogama koje moraju zadovoljiti kao žene, majke i zaposlenice, a što predstavlja za njih veliko opterećenje, ali i rizik kod zapošljavanja i zadržavanja posla. Stoga je izazov pomirenja privatnog i profesionalnog života u fokusu novog projekta „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: pomirenje profesionalnog i obiteljskog života“, koji Pravobraniteljica provodi od ove godine.

Pravobraniteljica je također naglasila da ono što treba razvijati u ženskom poduzetnštvu je umrežavanje žena poduzetnica na svim razinama te mentoriranje.