Suradnja s Pravobraniteljicom za djecu

PRSiPDNa inicijativu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Višnje Ljubičić, održan je sastanak s pravobraniteljicom za djecu, doc.dr.sc. Ivanom Milas Klarić, a u cilju daljnje suradnje vezano uz pojedina pitanja iz nadležnosti institucija. Na sastanku se raspravljalo prvenstveno o problematici uzdržavanja mlt. djece i problemima u praksi, posebice u odnosu na dugotrajnost sudskih postupaka (parničnih, ovršnih i kaznenih) vezanih za pitanje uzdržavanja. Poseban naglasak je stavljen na procesuiranje kaznenog djela povrede dužnosti uzdržavanja te na postupanje i praksu nadležnih državnih odvjetništava po tom pitanju. Dogovorena je daljnja zajednička suradnja na navedenim područjima kao i daljnje zajedničke aktivnosti dviju institucija, a u cilju stvaranja dobre prakse.