Sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima

trgovinaljudimaU prostorijama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina održan je prvi sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima, a obzirom da je postojeći Nacionalni plan obuhvaćao razdoblje od 2012. do 2015. Na navedenom sastanku je kao članica Radne skupine sudjelovala i savjetnica Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Martina Krnić.  Radna skupina formirana je s ciljem osmišljavanja novih mjera koje bi trebalo uvrstiti u novi Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima, a koji se planira usvojiti do kraja prvog kvartala 2017. godine.

Prilikom izrade novog Nacionalnog plana posebno će se razmatrati područja koja zahtijevaju dodatnu pozornost, a u kontekstu čega su spomenute i preporuke GRETE (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings) upućene Republici Hrvatskoj. Prema navedenim preporukama, posebnu pažnju treba posvetiti problemu trgovanja djecom, djeci i maloljetnicima bez pratnje, tražiteljima azila kao žrtvama trgovanja ljudima te problematici radne eksploatacije žrtava kao i proaktivnijem pristupu kod žrtava seksualne eksploatacije. 

Problematici trgovanja ljudima, posebice ženama i djecom, Pravobraniteljica posvećuje značajnu pažnju u svojim godišnjim izvješćima o radu koja podnosi Hrvatskom saboru. Tako je u Izvješću o radu za 2015. godinu Pravobraniteljica ustanovila kako, prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, postoji trend porasta broja žrtava trgovanja ljudima tijekom 2014.-2015. Međutim ono što izaziva posebnu zabrinutost je i činjenica da su sve žrtve trgovanja ljudima, koje su bile identificirane tijekom 2015. u RH, bile ženskog spola (100%) te da su iste, prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, bile seksualno eksploatirane na području Hrvatske i Njemačke. Usporedbe radi, tijekom 2014. je 78% žrtava trgovanja ljudima bilo ženskog spola, što ukazuje i na rodnu dimenziju koju Pravobraniteljica posebno prati.
 
Stoga će institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u svom daljnjem radu, pa tako i kroz sudjelovanje u predmetnoj Radnoj skupini, pažnju pridavati posebice ženama žrtvama trgovanja ljudima koje su seksualno eksploatirane.

Share