Pravobraniteljica izlagala na 24. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa

Opatija11112016WEBOd 9. – 12. studenog 2016. u Opatiji je održana 24. godišnja konferencija hrvatskih psihologa kao znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem na temu „Psihologija u prevenciji poremećaja i očuvanju zdravlja“. U okviru Konferencije, 11. studenog održan je i okrugli stol pod nazivom „Seksualno i reproduktivno zdravlje kroz multidisciplinarni pristup – trenutačno stanje i izazovi“ na kojem je sudjelovala i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić. 

U svom izlaganju pravobraniteljica je predstavila institucionalni okvir za provedbu politike ravnopravnosti spolova u RH, ovlasti pravobraniteljice prema Zakonu o ravnopravnosti spolova, osnove diskriminacije iz nadležnosti te postotak pritužbi građana/ki koje prima prema pojedinim osnovama.

Reproduktivno zdravlje, kao jedno od područja koja Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova prati, obuhvaća slobodan pristup zakonski zajamčenom pravu na legalno inducirani prekid trudnoće, slobodan pristup kontracepcijskim sredstvima, pravo na informaciju i zdravstveno siguran porod rodilja u zdravstvenim ustanovama i podršku na porođaju od strane životnih partnera ili bliskih osoba. O osiguranju svih ovih prava govore i prošlogodišnje zaključne primjedbe Odbora za ukidanje diskriminacije žena UN-a (CEDAW). Pravobraniteljica se osvrnula i na institut ograničenog prava na priziv savjesti koji je priznat međunarodnim i nacionalnim pravnim  aktima te navela nekoliko slučajeva iz prakse rada institucije Pravobraniteljice vezanih uz kršenje nekog od prava u području reproduktivnog zdravlja.

Opatija312. studenog 2016. pravobraniteljica je sudjelovala i na okruglom stolu "Psihilogija u zaštiti i promicanju ljudskih prava". Slijedeća konferencija na tu temu bit će održana u Zadru.