Pravobraniteljica posjetila podružnicu Obiteljski centar – Centra za socijalnu skrb u Šibeniku

Obiteljski centar za webPodružnica obiteljski centar (dalje u tekstu: Podružnica) osnovana je za područje Šibensko-kninske županije te djeluje pri Centru za socijalnu skrb Šibenik. Korisnici usluga Podružnice su pojedinci, obitelji i različite korisničke skupine, koji zatraže usluge savjetovanja ili u određenim okolnostima prihvate ponuđene usluge savjetovanja, podrške i/ili edukacije. Pravobraniteljica se sastala s predstojnicom Podružnice, Ines Barišić kako bi razgovarala o ovlastima i radu Podružnice te dogovorila buduću suradnju u područjima od zajedničkog interesa.

Pravobraniteljica se također susrela sa psiholozima/ginjama, pedagozima/ginjama i socijalnim radnicima/cama zaposlenim u Podružnici kako bi čula  koji su glavni izazovi s kojima se djelatnici/ce susreću u radu Podružnice. U razgovoru se tako diskutiralo o ovlastima Podružnice vezanim uz poslove savjetodavnog, preventivnog i edukativnog rada. Problemima u postupcima obiteljske i roditeljske medijacije te o važnosti savjetodavne uloge Podružnice u odnosu na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose. Na sastanku se raspravljalo i o razvoju socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima te o razvoju komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima. Posebice se istaknula važnost  edukacije posvojitelja i udomitelja. Istaknuta je također i važnost sustavnog poticanja i razvoja programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva. Poseban naglasak stavljen je na poticanje i provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti.

Pravobraniteljica je djelatnike/ce Podružnice upoznala s radom i ovlastima institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova s kojima je dogovorena buduća razmjena informacija u predmetima od zajedničkih ovlasti kao i intenzivnija suradnja.