Pravobraniteljica održala sastanak u Ministarstvu zdravlja

Ministarstvo zdravlja - logoPravobraniteljica se sastala sa zamjenikom ministra zdravlja, dr. med. Ivanom Bekavcem. Na sastanku je dogovoren nastavak dosadašnje uspješne suradnje u području zajedničkih tema, prvenstveno pravilne i efikasne primjene i tumačenja „Pravilnika o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili o životu u drugom rodnom identitetu“ (dalje u tekstu: Pravilnik), kao i prikupljanja potpisa stručnjaka i zdravstvenih radnika za izdavanje Mišljenja Nacionalnog zdravstvenog vijeća o promjeni spola ili o životu u drugom rodnom identitetu. Nadalje, dogovoren je nastavak suradnje u području zaštite reproduktivnih prava žena, te prava žena na legalno induciran prekid trudnoće, uključujući i zaštitu prava liječnika na priziv savjesti. Razgovaralo se i o rezultatima provedbe inspekcijskog nadzora u odjelima za ginekologiju i porodništvo u zdravstvenim ustanovama.

U rješavanju svih navedenih problema dogovorena je još bliža i direktnija suradnja između Institucije  pravobraniteljice i Ministarstva zdravlja u kojoj će se sva komunikacija odvijati uz znanje zamjenika ministra kako bi se osigurala dodatna promptnost te otklonile sve potencijalne administrativne prepreke.