U Hrvatskom saboru održana tematska sjednica o ulozi žena u demografskoj obnovi

women dayU Hrvatskom saboru danas je povodom Međunarodnog dana žena održana tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova pod nazivom „Uloga žena u demografskoj obnovi: bez uvažavanja koncepta ravnopravnosti spolova nema kvalitetne demografske politike“.

Odbor je sjednicu organizirao u suradnji s udrugom B.a.B.e. i profesoricama Sveučilišta u Zagrebu, a održana je u formi simulacije saborske rasprave na kojoj su sudjelovali/e studenti/ce Pravnog fakulteta, Filozofskog fakulteta i Fakulteta političkih znanosti te članovi/ce mladeži više političkih stranaka. Sudionici/e su raspravljali o pretpostavkama koje je nužno osigurati za kreiranje i provedbu kvalitetne demografske politike, uzimajući kao polazište Zakon o ravnopravnosti spolova i činjenicu da u hrvatskom društvu o podizanju i odgoju djece još uvijek većinom skrbe žene.

U raspravi se između ostaloga spomenulo da je potrebno poduzeti niz mjera s ciljem demografske obnove, a ne inzistirati samo na kratkoročnoj novčanoj pomoći poput najave o dodatku od 1000 eura za svako rođeno dijete. Također, demografska politika nužno treba uključivati i migracijsku politiku, s obzirom da je tijekom 2015. godine iz Hrvatske iselilo oko 50.000 ljudi. Nadalje, zabrana pobačaja neće potaknuti demografsku obnovu jer, osim što Hrvatska ima iznimno nisku stopu induciranih pobačaja, iskustva drugih zemalja pokazuju da zabrana ne smanjuje broj pobačaja već samo povećava broj ilegalnih pobačaja i broj putovanja žena u inozemstvo gdje je pobačaj dopušteno izvršiti. Pored toga, pravo na pobačaj je ljudsko pravo koje se ne smije uskratiti. Važno je da žena ne bude objekt demografske politike, već njen subjekt. Posebno je istaknut težak položaj žena na tržištu zapošljavanja i rada te problem usklađivanja obiteljskih i poslovnih obveza žena. Porez na dječju hranu je previsok, iznosi 13%, dok istovremeno porez na, na primjer, kino-ulaznice iznosi 5% - to bi trebalo mijenjati. Postupke posvajanja bi trebalo u određenoj mjeri deformalizirati i debirokratizirati kako bi postali učinkovitiji, te također proširiti mogućnost posvajanja na istospolne parove. Izlagači su se u svojim govorima dotakli i dva istraživanja koja je provela Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova: „Položaj trudnica i majki sa malom djecom na tržištu rada“ (2012.) i „Praksa zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj po pitanju osiguranja dostupnosti pobačaja“ (2014.), iz kojih je izdvojen problem raširene prisutnosti različitih oblika diskriminacije prema trudnicama (neprodužavanje ugovora o radu, otkaz, degradacija i dr.) i problem neujednačene i neopravdano visoke cijene pobačaja u zdravstvenim ustanovama. Sjednici je prisustvovao savjetnik pravobraniteljice Josip Grgić.