Obilježavanje 10. obljetnice rada Savjetovališta za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja

prsdugaWEBU povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (koji se obilježava 25.11.), Dom „Duga“ Zagreb obilježio je 10. obljetnicu rada Savjetovališta za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja. Obilježavanju je prisustvovala i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, koja se ukratko obratila nazočnima istaknuvši važnost djelovanja i postojanja Doma „Duga„ Zagreb. Ukratko je predstavila i ulogu institucije Pravobraniteljice te dosadašnje aktivnosti, posebice vezano uz zaštitu žrtava obiteljskog nasilja i proaktivnost svog pristupa i djelovanja. Pravobraniteljica je posebno istaknula važnost osvješćivanja javnosti i društva u cjelini o navedenoj problematici kao i važnost promoviranja nulte stope tolerancije na nasilje u obitelji.

U svom dosadašnjem radu Pravobraniteljica se kontinuirano bavila navedenom problematikom pri čemu je provodila i brojna istraživanja (o financiranju skloništa i savjetovališta, o SOS telefonima za žrtve nasilja, o primjeni zaštitnih mjera i sl.).

U svom uvodnom izlaganju ravnateljica Doma „Duga“ Zagreb, mr. Željka Barić, istaknula je kako je tijekom proteklih 10 godina obavljeno više od 11 000 savjetovanja kojima je bilo obuhvaćeno preko 7 000 korisnika/ca, a žrtvama je pomoć pružana u obliku individualnog pravnog, socijalnog i psihološkog savjetovanja.

Suradnica u Savjetovalištu Tina Peraica održala je izlaganje pod nazivom „Tko su žrtve oko nas“, a na kojem je prezentirala dobivene rezultate obrade podataka od preko 7 000 korisnika/ca u Savjetovalištu u periodu od 2005. – 2015.g. Rezultati navedene obrade ukazuju kako je prosječna dob žrtava bila oko 40.g. života, kako je najveći broj njih bio u braku (40 %) ili izvanbračnoj zajednici (13 %), kako je većina žrtava bila izložena nasilju u trajanju duljem od jedne godine (20 %) ili višegodišnjem nasilju (20 %), pri čemu su najčešći počinitelji/ice bili/e sadašnji ili bivši partneri/ice (70 %). Kada se govori o oblicima nasilja, najveći broj žrtva bio je izložen višestrukom nasilju (njih 41 % pretrpjelo je istodobno više oblika nasilja) te fizičkom nasilju (36 %).

Posebno su analizirane razlike i sličnosti koje postoje između žena i muškaraca žrtava, a koje ukazuju kako su muškarci koji su se obratili savjetovalištu u većem postotku nego žene bili razvedeni ili samci. Nadalje muškarci su najčešće bili žrtve obiteljskog nasilja od strane roditelja za razliku od žena koje su najčešće zlostavljali njihovi bračni ili izvanbračni partneri. Muškarci su češće bili izloženi nasilju u kraćem trajanju (šest mjeseci ili više od jedne godine) dok su žene češće izložene višegodišnjem nasilju. U odnosu na obrazovni status uočeno je kako su žene žrtve najčešće imale srednju stručnu spremu dok su muškarci žrtve najčešće imali  visoku ili višu stručnu spremu. Također vidljivo je kako su žene žrtve najčešće živjele u imovini koja je u vlasništvu njihovih partnera dok su muškarci žrtve češće živjeli u vlastitoj imovini. Zaključno je istaknuto kako su žene činile 73,9 % korisnika, a muškarci preostalih 26,1 % što ukazuje kako je obiteljsko nasilje rodno uvjetovano nasilje koje se još uvijek često ne prepoznaje ili ne prijavljuje te je izlazak iz nasilja ustvari vrlo neizvjestan proces za žrtve. Stoga su nužni koordinacija i sveobuhvatno djelovanje, interdisciplinarni pristup u radu sa žrtvama te međuresorna suradnja institucija.

Na skupu je predstavljena i knjiga autorice Sandre Petrž pod nazivom „Sandročka, zlostavljana“ koja  predstavlja ispovijest žene žrtve koja je prekinula krug ponižavanja i nasilja u braku.

Iz medija:

"Obilježavanje 10 godina rada Savjetovališta za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja Grada Zagreba i Doma "Duga-Zagreb", Ženska soba, 25.11.2015.