Zaštita radničkih prava kroz kvalitetan socijalni dijalog

republickisindikatU hotelu Dubrovnik u organizaciji Republičkog sindikata radnika Hrvatske održan je okrugli stol pod nazivom "Zaštita radničkih prava kroz kvalitetan socijalni dijalog" u okviru projekta Razvoj plus - kontinuiranog razvoja kompetencija za unaprjeđenje socijalnog dijaloga. 

 

Okruglom stolu, uz predstavnike sindikata i poslodavaca, prisustvovala je predstavnica Pravobraniteljice, Sanja Oluški Radaković, voditeljica stručne službe, koja je predstavila način na koji smatra da bi predstavnici sindikata i poslodavca trebali bolje, više i sinkronizirano komunicirati. Radi se o institutu predviđenom i Zakonom o radu - zaštiti dostojanstva radnika/ce. U konkretnom slučaju, pravilna primjena ovog instituta dovela bi do kvalitetnijeg sustava zaštite radnika/ca od diskriminacije temeljem spola te u, krajnjoj liniji i do smanjenja sudskih postupaka radi diskriminacije.