Održana konferencija „Položaj žena s invaliditetom u Republici Hrvatskoj“

prva konferencija ZSIU organizaciji Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH, a u okviru trogodišnjeg programa „Regionalni centri neovisnog življenja“ Ministarstva socijalne politike i mladih koje je ujedno i pokrovitelj, održana je Prva konferencija žena s invaliditetom na temu „Položaj žena s invaliditetom u Republici Hrvatskoj“ u hotelu Holiday u Zagrebu. Gordana Jurčević, predsjednica SOIH – Mreže žena s invaliditetom prezentirala je rezultate istraživanja o položaju žena s invaliditetom u RH koje je 2009.g. provedeno na uzorku od 582 žene. Rezultati navedenog istraživanja pokazali su kako najveći broj žena s invaliditetom (njih 60,4 %) ima završenu srednju strukovnu školu, 30,2 % ih je nezaposleno, a njih svega 23,07 % živi u stambenom prostoru čije su vlasnice. Prema navedenim rezultatima, 10,7 % žena s invaliditetom doživjelo je neki oblik spolnog uznemiravanja.

Posebno su poražavajući rezultati vezano uz politički angažman žena s invaliditetom obzirom da ih je svega 4,5 % bilo kandidirano na izborima za političke funkcije dok ih je samo 9,3 % u članstvu neke političke stranke.

Imajući u vidu nepovoljniji položaj žena s invaliditetom koje su izložene riziku višestruke diskriminacije na svim područjima života, svoja osobna iskustva, a posebice vezano uz angažman u političkom i javnom životu, iznijele su pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Anka Slonjšak, te bivše saborske zastupnice Vesna Škulić i Ljubica Lukačić koje su istaknule važnost obrazovanja žena s invaliditetom te njihovog osnaživanja i to posebice od strane obitelji.

Izlaganje o izazovima majčinstva održala je Branka Mrzić Jagatić iz udruge RODA- roditelji u akciji koja se osvrnula i na dosadašnje aktivnosti udruge po pitanju unaprjeđivanja zdravstvene skrbi žena i rodilja. Osvrnula se i na nepovoljan položaj majki na tržištu rada, a o čemu je u suradnji s Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova tijekom 2012.g. provedeno istraživanje pod nazivom „Položaj trudnica i majki sa malom djecom na tržištu rada“, čiji rezultati su navedeni i u Izvješću o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2012. godinu. U kontekstu navedene problematike istaknula je i važnost ravnomjerne raspodjele kućanskih polova i skrbi za dijete, a u okviru čega je od posebne važnosti poticanje očeva na veće korištenje roditeljskog dopusta.

Izlaganje o zakonskoj regulativi vezano uz suzbijanje diskriminacije i ravnopravnosti spolova održao je Martin Jelačić, pravnik u SOIH-u. Posebno se osvrnuo na odredbe Zakona o suzbijanju diskriminacije kao i na relevantne međunarodne propise. Marica Mirić iz SOIH-a detaljnije se osvrnula na odredbe Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, ali i na Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija) koju RH još uvijek nije ratificirala, a za što se kontinuirano zalaže i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

Nakon izlaganja održane su paralelne radionice i to: o položaju žena s invaliditetom u političkom i javnom životu, o njihovom obrazovanju i zapošljavanju, položaju u ruralnim područjima, zdravstvenoj zaštiti i reproduktivnim pravima žena s invaliditetom, o dostupnosti i pristupačnosti te o nasilju nad ženama s invaliditetom, a na kojoj radionici je sudjelovala i savjetnica Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Martina Krnić. Naime, nasilje nad ženama predstavlja oblik spolne diskriminacije te se žene s invaliditetom nalaze u još nepovoljnijem položaju, posebice su izložene socijalnoj izolaciji, a uslijed čega ih je potrebno dodatno osnaživati, poticati na obrazovanje i omogućiti im zapošljavanje te na taj način i ekonomsku neovisnost.