Održana radionica o ulozi jedinica lokalne i regionalne samouprave u jačanju poduzetništva žena

2 poduzetnistvo zena i JLRS za webU organizaciji Ministarstva poduzetništva i obrta i udruge GTF – Inicijativa za održivi rast u Hotelu International u Zagrebu održana je Radionica o ulozi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u jačanju poduzetništva žena. Cilj radionice bio je utvrditi mogućnosti jačanja poduzetništva žena kroz provedbu mjera i aktivnosti predviđenih u akcijskom planu za provedbu Strategije razvoja poduzetništva žena, iz perspektive jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U uvodnom dijelu Radionice, predstavnici Ministarstva poduzetništva i obrta predstavili su spomenutu Strategiju razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Predstavnici/ice Europskog instituta ta ravnopravnost spolova (EIGE) kratko su predstavili svoju nadležnost, organizaciju i dosadašnji rad, a posebno su se osvrnuli na primjenu dobre prakse u području ženskog poduzetništva te predstavili tzv. „Gender Equality Indeks“ koji predstavlja alat za mjerenje koliko je svaka od članica EU uspješna u smanjivanju neravnopravnosti među spolovima u 6 ključnih područja: 1. Rad; 2. Novac; 3. Obrazovanje; 4. Vrijeme; 5. Moć; i 6. Zdravlje.

Predstavnik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Nebojša Paunović, istaknuo je kako je Pravobraniteljica prepoznala probleme vezane uz žensko poduzetništvo na područjima lokalne samouprave, te je 2014. godine uz potporu Francuskog i Austrijskog veleposlanstva i u suradnji s udrugom GTF, pokrenula organizaciju Foruma za osnaživanje žena urbanih i ruralnih područja pod nazivom: Susretom i razgovorom do ostvarenja. Gospodin Paunović naglasio je kako su Forumi zamišljeni kao direktni susreti između nezaposlenih žena, poduzetnica i predstavnika vlasti i institucija zaduženih za rješavanje nezaposlenosti i poticanje poduzetništva. Na tim susretima otvoreno se među sudionicima razmjenjuju iskustva te dogovaraju načini rješavanja problema. Ministarstvo poduzetništva i obrta dalo je 1. Forumu organiziranom u Zadru u studenom 2014. veliku potporu, a u organizaciji 2. Foruma koji bi se trebao održati u Primorsko – goranskoj županiji odnosno Rijeci krajem lipnja ove godine, sudjelovati će kao partneri.

Mary Ann Cipetić Rukavina, direktorica udruge GTF (Regionalni centar za jednakost spolova) predstavila je dosadašnji rad udruge, kao i prioritete u budućem radu. Poseban osvrt je dan na projekt „Žensko poduzetništvo – motor za stvaranje radnih mjesta u jugoistočnoj Europi“ čiji je programski cilj promoviranje najbolje prakse politika za poduzetništvo žena u skladu sa EU Zakonom o malom i srednjem poduzetništvu te izgradnja kapaciteta nacionalnih i regionalnih ženskih poduzetničkih mreža i udruga. Istaknuta je i ključna uloga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u jačanju poduzetništva žena i to kroz financiranje potpornih institucija, direktne subvencije poduzetnicama, nematerijalne potpore poduzetnicama kao i kroz promidžbu poduzetništva i poduzetnica.

U raspravi koja je uslijedila predstavnici/ice 11 županija (Zagrebačke, Vukovarsko-srijemske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske, Sisačko-moslavačke, Primorsko-goranske, Međimurske, Ličko-senjske, Koprivničko-križevačke, Istarske i Brodsko-posavske županije) te Grada Zagreba naveli su svoje dosadašnje aktivnosti i iskustva vezano uz poticanje ženskog poduzetništva, kao i primjere iz prakse. Kao problemi koji su zajednički većini županija istaknuti su problemi nezaposlenosti žena, njihovog težeg zapošljavanja kao i problem usklađivanja profesionalnog i privatnog života (posebice oko skrbi za djecu). Uočeno je kako žene češće ostvaruju manje iznose poticaja i to uglavnom za manje obrte i tvrtke, a najviše u području knjigovodstvenih usluga, otvaranja frizerskih i kozmetičkih salona, cvjećarni, obrta za proizvodnju kolača i sl.