Pravobraniteljica Povjerenstvu Vlade RH za ljudska prava izložila probleme transrodnih osoba

Povjerestvo za lj pr  mala webPravobraniteljica je danas sudjelovala na 7. sjednici Povjerenstva Vlade RH za ljudska prava na kojoj se raspravljalo o pravima transrodnih osoba. Sjednicom je predsjedao ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, mr. sc. Branko Sočanac koji je održao uvodnu riječ naglasivši kako je zaštita prava transrodnih osoba jedna o ključnih stavki Nacionalnog programa za zaštitu ljudskih prava 2013. - 2016. u Republici Hrvatskoj.

Sjednici su prisustvovali predstavnici udruge koja se bavi zaštitom i promocijom prava transrodnih osoba - TransAid Croatia, Ministarstva zdravlja, Ministarstva uprave, Ministarstva socijalne politike i mladih kao i drugi relevantni dionici koji se bave ovim područjem. Predstavnik udruge TransAid, Arian Kajtezović održao je kratku prezentaciju vezanu uz pravne i medicinske probleme s kojima se transrodne osobe susreću Republici Hrvatskoj. Naglasio je da iako u RH sada postoji pravni i medicinski okvir koji regulira ovo područje, jednostavna, uslužna, educirana i susretljiva administracija, koja bi transrodnim osobama izlazila u susret te im pomagala u rješavanju njihovih problema, i dalje nije ustrojena. Gospodin Kajtezović je posebno istaknuo kako je uz otklanjanje administrativnih prepreka, eudukacija ključ za rješavanje svih otvorenih problema.

Pravobraniteljica je naglasila kako unatrag nekoliko godina aktivno prati situaciju u kojoj se nalaze rodno-disforične osobe, što kroz rad na pritužbama, što na vlastitu inicijativu. Istaknula je kako je u suradnji s udrugom TransAid Croatia utvrđeno kako niti zakonodavni okvir niti institucionalni mehanizmi ne omogućavaju transrodnim osobama uređen medicinski i pravni postupak promjene spola i/ili odabira života u drugom rodnom identitetu. Pravobraniteljica je skrenula pozornost prisutnima na činjenicu da je njena institucija u periodu 2013. - 2015. godina, u suradnji sa spomenutom udrugom, resornim ministarstvima te drugim nadležnim institucijama, dala značajan doprinos stvaranju normativnog okvira za promjenu pravnog i fizičkog identiteta transrodnih osoba. Izravni rezultat tog djelovanja upravo je Pravilnik o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili o životu u drugom rodnom identitetu koji je stupio na snagu krajem prošle godine.

Pravobraniteljica je nadalje istaknula da se nakon donošenja Pravilnika problem ipak nije riješio. Naime, Nacionalno zdravstveno vijeće zastalo je s izdavanjem mišljenja o promjeni spola zbog nepostojanja liste stručnjaka i smjernica temeljem kojih dokumenata su isti Pravilnikom bili i ovlašteni izdavati mišljenja o promjeni spola rodno-disforičnim osobama u postupku rodne odnosno spolne tranzicije. Pravobraniteljica je pojasnila kako je na tu temu inicirala i organizirala nekoliko sastanaka u svom uredu sa svim relevantnim dionicima, a sve u svrhu zaštite temeljnih ljudskih prava i dostojanstva rodno-diforičnih osoba. Ovi sastanci pomogli su razrješenju situacije te ubrzali postupak. Naime, potaknuti inicijativom Pravobraniteljice, Ministarstvo zdravlja je, sukladno Pravilniku, izradilo listu stručnjaka, Ministarstvo socijalne politike i mladih izradilo je prijedlog smjernica za postupanje centara za socijalnu skrb dok je Nacionalno zdravstveno vijeće dalo garancije kako će u najkraćem mogućem roku po objavi liste stručnjaka krenuti izdavati mišljenja o promjeni spola odnosno života u drugom rodnom identitetu koja su neophodna rodno-disforičnim osobama kako bi završile postupak tranzicije iz jednog u drugi spol/rod.