Otpad nije smeće

Bona ventura za webPravobraniteljica Višnja Ljubičić sastala se danas s predsjednicom sarajevske udruge 'Bonaventura – udruženje za unaprjeđenje i kulturu življenja',  Jasminkom Susmel. Udruženje je osmislilo tzv. T E G O Koncept sekciju (Turizam, Ekologija, Gender, Okoliš). Radi se o sveobuhvatnom projektu koji predstavlja sponu između ključnih društvenih čimbenika u zajednici: udruga – lokalna zajednica – privredni subjekti s ciljem ekonomske revitalizacije stanovništva kroz razvitak raznih ekoloških i alternativnih oblika djelovanja kao što je reciklirana proizvodnja, s posebnim naglaskom na osnaživanje osjetljivih skupina (siromašni, žene i sl.).

Udruženje je u okviru spomenutog projekta razvilo oblik proizvodnje od otpadnih materijala te na taj način pružilo mogućnost zapošljavanja najugroženijim skupinama. Izrađuju se uporabni predmeti (tipa, torbe) od ručno reciklirane otpadne ambalaže, papira i plastičnih vrećica. Ovakav projekt osim što osnažuje nezaposlene i štiti čovjekov okoliš, promovira ravnopravnost i osnovna ljudska prava – povećanje egzistencijalne sigurnosti i smanjenje siromaštva.

Na sastanku s pravobraniteljicom dogovorena je buduća suradnja s udruženjem te povezivanje s mogućim partnerima na hrvatskoj strani (GTF) u smislu daljnjeg jačanja i razvijanja ovog zanimljivog projekta.

Iz medija:

Susret s pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova RH, bonaventura web, 19.2.2015.