Drugi sastanak vezan uz postupke, uvjete i pretpostavke za promjenu spola

trans aid webNa poziv, inicijativu i u organizaciji Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Višnje Ljubičić dana 16.02.2015. održan je 2. radni sastanak sa svrhom rješavanja uočenih problema vezanih uz postupak, uvjete i pretpostavke za promjenu spola odnosno odabir života u drugom rodnom identitetu. Sastanku su nazočili:  Sanja Stanojević iz udruge TransAid Hrvatska,  dr. Ivanka Taskov iz Ministarstva zdravlja, Marija Livić i Sabina Morosini-Turčinović iz Ministarstva socijalne politike i mladih te Davorka Osmak Franjić iz institucije Pravobraniteljice za djecu.

Povod navedenom sastanku bio je Pravilnik o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili o životu u drugom rodnom identitetu (NN 132/14) koji je stupio na snagu 20.11.2014., a propisuje da će resorna tijela (Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo socijalne politike i mladih) utvrditi stručne smjernice za mišljenje stručnih osoba o primjeni navedenog Pravilnika u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu istog.

Kako je rečeni rok istekao, pravobraniteljica je pozvala sve prisutne naglašavajući potrebu za hitnim rješavanjem nekoliko ključnih stvari vezanih uz ovu problematiku: (1) Izrada liste stručnjaka/inja koji će raditi s trans-seksualnim osobama i izdavati stručna mišljenja; (2) odluka HZZO-a o tome da li će i u kojoj mjeri postupak promjene spola biti pokriven kroz redovno ili dodatno zdravstveno osiguranje odnosno na teret osobnih troškova pojedinca/inke; te (3) koji će doktori/ice i u kojim institucijama vršiti specifične zdravstvene usluge odnosno operativne zahvate.

Imajući u vidu navedeno, predstavnica Ministarstva zdravlja ponovno je istaknula kako je već sačinjen nacrt prijedloga liste stručnjaka/kinja koji/e imaju kompetencije za rad s trans-seksualnim osobama te kako sada slijedi izrada konačne liste kao i izrada predmetnih stručnih smjernica. Informirala je prisutne da je sukladno zaključcima sa prošlog sastanka Ministarstvo zdravlja ustupilo Nacionalnom zdravstvenom vijeću  na nadležno postupanje  predmet  Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova (poziv na sastanak i zaključke objavljene na internetskoj stranici Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova) te da je od KBC Zagreb zatražilo podatke o broju obavljenih postupaka u cilju promjene spola u djelatnostima kirurgije i endokrinologije u razdoblju od 2013.-2014. godine,  te da se zaprimanje istih uskoro očekuje.

Predstavnice Ministarstva socijalne politike i mladih izložile su ukratko nacrt dokumenta koji sadrži prijedlog smjernica za postupanje socijalnih radnika/ica, a koji će nakon javne rasprave biti poslan na postupanje svim nadležnim županijskim centrima za socijalnu skrb (dalje u tekstu: centri) kako bi isti dobili širu sliku o ovoj problematici te pružili potporu trans-seksualnim osobama, ali i kako bi olakšali izradu tzv. izvješća koja bi se izrađivala u svakom pojedinačnom slučaju i to o osobnim i obiteljskim prilikama za sve osobe koje taže promjenu spola, a što je predviđeno predmetnim Pravilnikom.

Predstavnica Pravobraniteljice za djecu, naglasila je kako je bitno educirati osobe u nadležnim centrima o tome kako pružiti potporu trans-seksualnim osobama, posebice u slučajevima kada se radi o djeci, ističući kako je od krajnje važnosti senzibilizirati osoblje centara.

Predstavnica udruge Trans-Aid ponovila kako već postoji gotova lista iskusnih stručnjaka/inja koji mogu dati mišljenja o životu u drugom rodnom identitetu te da bi bilo nužno pokrenuti proces odmah, obzirom da su tim ljudima temeljna ljudska prava ugrožena. Također, istaknula je da čitav proces svojom inertnošću i šutnjom blokira Nacionalno zdravstveno vijeće koje po njenom mišljenju ne bi trebalo biti uključeno u ovaj postupak, a sam postupak bi trebao biti reguliran kao upravni postupak s mogućnošću korištenja svih pravnih mehanizama zaštite koje jedan takav postupak pruža. U protivnom, naglasila je „događa se upravo ovo što sada imamo, a to je da nitko ne radi svoj posao ili da ga ne radi kako treba te zbog toga nitko ne snosi nikakvu odgovornost, a sve na štetu i teret trans-seksualnih osoba koje uslijed svega znaju posegnuti i za najbrutalnijim rješenjem - samoubojstvom.“ Predstavnica Ministarstva zdravlja napomenula je kako novi prijedlog Zakona o zdravstvenoj zaštiti ne predviđa sudjelovanje NZV-a u postupku odlučivanja.

Pravobraniteljica je na kraju sastanka dala nekoliko konstruktivnih prijedloga koji su svi usvojeni kao zaključci 2. sastanka na ovu tematiku:
(1)    odrediti razumne rokove županijskim centrima za socijalnu skrb u kojima imaju donositi izvješća o osobnim i obiteljskim prilikama za sve osobe koje taže promjenu spola, odnosno život u drugom rodnom identitetu;
(2)   stručnjaci/kinje sa Liste stručnih osoba, zajedno sa predstavnicima HZZO-a da konzultiraju kolege i istraže najbolje prakse iz EU i regije, a vezano za pokrivanje zdravstvenih usluga promjene spola na teret državnog proračuna;
(3)    Pravobraniteljica će zatražiti sudjelovanje na idućoj sjednici NZV-a na kojoj bi se izložile sve prepreke vezano uz zaštitu prava i dostojanstva osoba koje su pokrenule postupak tranzicije, a koje zbog administrativnih nedorečenosti ne mogu riješiti svoj životni problem;
(4)  predložiti tematsku sjednicu Odboru za zdravstvo Hrvatskog sabora vezano uz administrativne prepreke donošenja mišljenja o promjeni spola.
Idući sastanak na ovu temu dogovoren je za mjesec dana.
U privitku odluka Ustavnog suda u jednom od slučaja te spomenuti Pravilnik.

.........................

Sastanak u Uredu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, web Pravobraniteljice za djecu, 16.2.2015.