Održana 1. sjednica Odbora za praćenje operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

EUcountriesU roku od tjedan dana od usvajanja operativnog programa ,,Konkurentnost i kohezija" (namijenjenog korištenju Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijski fond; ukupna indikativna alokacija iznosi 6 881 milijardi eura) i jučerašnjeg usvajanja operativnog programa ,,Učinkoviti ljudski potencijali" (namijenjenog korištenju Europskog socijalnog fonda; ukupna indikativna alokacija iznosi 1 516 milijardi eura), održana je 1. konstituirajuća sjednica Odbora za praćenje operativnog programa ,,Konkurentnost i kohezija 2014.-2020". Odbor je prihvatio inicijativu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i uključio instituciju Pravobraniteljice u sastav stalnih promatrača i savjetodavnih članova ovog tijela (uz predstavnike/ice Europske komisije) koje će u narednom periodu pratiti operativni program i napredak u ostvarenju njegovih ciljeva.

Operativni programi su plansko-programski dokumenti u kojima se detaljnije opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje europskih i strukturnih i investicijskih (ESI) fondova. Za razdoblje 2014.-2020. Republika Hrvatska je uspješno pripremila navedena dva operativna programa za provedbu Kohezijske politike.

Ispred institucije Pravobraniteljice na 1. sjednici sudjelovala je rukovoditeljica službe za opće poslove Mladenka Morović.