Izrada nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije 2015. - 2020.

nac plan za borbu protiv diskriminacijeU organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i Pučke pravobraniteljice, u hotelu Tomislavov dom na Sljemenu 04. i 05.12.2014. održana je dvodnevna radionica Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, za razdoblje 2015. – 2020. g. To je prva od tri planirane radionice u sklopu projekta „Izrada nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije“, koji se provodi uz potporu Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS) Europske unije.

Cilj radionice bio je definiranje problema i ciljeva Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije. Na početku su usuglašena područja Nacionalnog plana, i to: rad i zapošljavanje, javna uprava i pravosuđe, mediji, kultura, informacijska infrastruktura, odgoj, obrazovanje, znanost, sport, zdravstvena zaštita, socijalna sigurnost, stanovanje, pristup dobrima i uslugama. Za svako navedeno područje definirani su ključni problemi te uzroci i posljedice problema kao i ciljevi koji se žele postići.

Na radionici je, pored predstavnika/ica nadležnih ministarstava, organizacija civilnog društva i pravobraniteljskih institucija, aktivno sudjelovala i predstavnica institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Martina Krnić, posebice vezano uz diskriminaciju temeljem spola, bračnog i obiteljskog statusa te spolne orijentacije.