Održana javna tribina o položaju Roma i suzbijanju trgovanja ljudima u romskoj zajednici na području Grada Zagreba

tribinaoRomimaNa današnjoj javnoj tribini a u organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, pravobraniteljica Višnja Ljubičić održala je izlaganje pod nazivom „Rizici višestruke diskriminacije - Iskustva Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova vezano za položaj Romkinja“. Skup je održan u Tribini grada Zagreba, a osim pravobraniteljice, govornici/e su bili/e Maja Bukša iz Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, Dejan Savić iz Ministarstva unutarnjih poslova, Andrea Krznar iz Ministarstva socijalne politike i mladih te Ramiza Memedi, predsjednica Udruge žena Romkinja Hrvatske „Bolja budućnost“.

U svom izlaganju pravobraniteljica je ukazala  na glavne poteškoće i probleme s kojima se susreću Romkinje u nastojanjima prema emancipaciji i boljem položaju u društvu: znatno veći rizik socijalne isključenosti, slaba informiranost o pravima, niska razina obrazovanja, iznimno visoka stopa nezaposlenosti, izrazito patrijarhalno društvo romske nacionalne manjine i dodatno težak položaj žena u ruralnim područjima. Romkinje su posebno ranjiva skupina jer su u dvostruko nepovoljnijem položaju (temeljem spola i nacionalne pripadnosti).

S obzirom na visoku stopu nataliteta i dobnu strukturu romskog stanovništva (mlada dob), Romkinje su vrlo rizična skupina kada je riječ o trgovanju ljudima jer su maloljetnici (mlađe osobe i djeca), posebice ženskog spola, podložniji trgovini ljudima. Osim toga, socijalna depriviranost romske nacionalne manjine također može biti važan faktor po tom pitanju.

Pravobraniteljica je naglasila da je trgovanje ljudima jedan od najgorih oblika diskriminacije žena budući da se u osnovi radi o prodaji ženskog tijela. To je također i oblik rodno uvjetovanog nasilja. Također je upozorila i na usku povezanost trgovine ljudima i prostitucije – iskustva drugih zemalja pokazuju da legalizacija prostitucije rezultira uvlačenjem sve većeg broja žena u taj posao uz sve gore i gore uvjete te potiče trgovanje ljudima.

Više:

Održana javan tribina o suzbijanju trgovanja ljudima s posebnim naglaskom na romsku nacionalnu manjinu, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 21.11.2014.

Share