Pravobraniteljica sudjelovala na diskusiji „Diskriminacija: mit ili stvarnost“

20141118 153926U organizaciji Antidiskriminacijske grupe Pravne klinike Pravnog fakulteta, na Pravnom fakultetu u Zagrebu organizirana je otvorena diskusija pod nazivom „Diskriminacija: mit ili stvarnost“. Pravobraniteljica Višnja Ljubičić bila je jedna od govornica. Cilj diskusije bio je informirati studentice i studente o pojavnim oblicima diskriminacije, kako prepoznati diskriminaciju te kako pružiti primarnu pravnu pomoć žrtvama diskriminacije.

Tijekom diskusije između ostaloga se raspravljalo i o temama kao što su rodna ravnopravnost, diskriminacija na temelju trudnoće i majčinstva, reproduktivna prava i pravo na pobačaj, LGTB prava u kontekstu novog Zakona o životnom partnerstvu i dr.

Osim pravobraniteljice Višnje Ljubičić, gošće diskusije bile su Tena Šimonović, zamjenica Pučke Pravobraniteljice, Tatjana Vlašić iz Ureda za ljudska prava i nacionalne manjine Vlade RH, Nataša Bijelić iz udruge CESI i Snježana Vasiljević s Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Pravobraniteljica se u svom govoru osvrnula na područja djelovanja institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova s posebnim naglaskom na obrazovni sustav i zaštita trudnica i majki s malom djecom na tržištu rada. Nakon izlaganja razvila se interaktivna rasprava uz pitanja iz publike.