Pravobraniteljica održala radionicu na Policijskoj akademiji

Polakademija3042014Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić održala je edukacijsku radionicu o rodno osjetljivom pristupu u slučajevima obiteljskog nasilja policijskim službenicima/cama kriminalističke policije na Specijalističkom tečaju za maloljetničku delikvenciju i kriminalitet na štetu obitelji i mladeži koji provodi Policijska akademija. Cilj edukacije je održati i povećati postojeću razinu povjerenja žrtava u rad policije učinkovitim i kompetentnim postupanjem.

Pravobraniteljica je predstavila nadležnosti institucije kao i zakonodavni i institucionalni okvir za provedbu politike ravnopravnosti spolova u RH, kao i ulogu Pravobraniteljice u praćenju rada policijske službe, socijalne skrbi i zdravstvenih ustanova. Naglasak radionice bio je na nasilju nad ženama, uključujući i obiteljsko nasilje, kao rodno utemeljenom nasilju koje je definirala i Konvencija o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja, tzv. Istanbulska konvencija, a koju je RH potpisala. Predstavljeni su i najnoviji podaci MUP-a o žrtvama kaznenih i prekršajnih dijela, prema kojima žene čine 64% žrtava prekršajnog djela nasilničkog ponašanja u obitelji, a 2013. je zabilježeno ukupno 879 žrtava kaznenih djela, od kojih su 73% žene. Zaštita žrtve i kažnjavanje počinitelja ovisi o postupanju policijskih službenika/ca te postupanje koje nije u skladu s Protokolom može bitno utjecati na ciljeve postupka. Ukratko su prikazane obveze policije prema Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji i predstavljeni rezultati israživanja koje je provela Svjetska zdravstvena organizacija koje je pokazalo da je
partnersko nasilje najčešći oblik nasilja nad ženama koji pogađa 30% žena diljem svijeta.

U svrhu poboljšanja suradnje, istaknuti su i neki problemi u postupanju policije na koje Pravobraniteljica nailazi kroz postupanje po pritužbama građana i građanki. Prema najnovijim podacima MUP-a, 43,2% evidentiranih počinitelja/ica prekršajnog djela nasilja u obitelji – čine žene. Međutim, statistika ne pokazuje radi li se doista o obiteljskim nasilnicama budući da policija najčešće privodi oba partnera. Stoga treba primijeniti rodno-senzibilan pristup prilikom procjene hoće li i protiv koga biti pokrenut prekršajni postupak te postoje li zakonski razlozi za određivanje zadržavanja u konkretnoj situaciji.

Načelnica stručne službe Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Sanja Oluški Radaković održala je radionički dio vezan za postupanje Pravobraniteljice po invdividualnim pritužbama građana i građanki koje su se odnosile na obiteljsko nasilje.

Share