sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

JAVNA PRIOPĆENJA I IZJAVE PRS

Intervju pravobraniteljice za City Radio o ravnopravnost spolova u obitelji

cityportalCity Radio emitirao je emisiju „Ravnopravnost u različitostima“ u kojoj je gostovala pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić na temu ravnopravnosti spolova u obitelji. Pravobraniteljica je govorila o tome što znači i kakav je zakonodavni okvir koji regulira ravnopravnost spolova u obitelji, zbog čega je značajna za društvo u cjelini, u kojim područjima se primjećuje diskriminacija očeva, u kolikoj mjeri očevi participiraju u ravnopravnoj podjeli brige za djecu i dom, stereotipnim ulogama „očeva kao hranitelja“ i „majki kao kućanica“, što je svrha usklađivanja poslovnog i privatnog života, kakav je sadržaj i spolna struktura pritužbi upućenih Pravobraniteljici vezano za ravnopravnost roditelja u području roditeljske skrbi, u kojim institucijama su najčešće prisutni stereotipi u području roditeljske skrbi, što Pravobraniteljica poduzima u cilju poboljšanja postojeće situacije i koje su njezine preporuke.

Opširnije...

Pravobraniteljica dala izjavu za Radio Hrvatsko Zagorje Krapina

RHZKPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je izjavu za Radio Hrvatsko Zagorje Krapina vezano za problematiku trgovanja ženama u svrhu seksualnog iskorištavanja. Naglasila je da se radi o vrlo profitabilnoj grani kriminala koja je danas u svijetu treća po profitu iza trgovine oružjem i drogom te da je od velike važnosti educirati i mlade, ali i nastavnike i nastavnice i javnost općenito o načinima na koje danas „trgovci“ ljudima djeluju. Najčešći i ne uvijek na prvi pogled prepoznatljivi način je zadobivanje, a onda izigravanje povjerenja svojih žrtava. Stoga je neophodno upoznati javnost, a mlade pogotovo, s onima kojima se mogu obratiti i prije, a pogotovo ako postanu žrtve trgovanja ljudima, a to su policija, udruge ili skloništa.

Pravobraniteljica u emisiji HRT-a Studio 4

Studio46studenogPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je zajedno s Linom Zonjićem, predstavnikom građanske inicijative „U ime obitelji“, u emisiji Studio 4 HRT-a, vezano za referendumsko pitanje da se u Ustav unese odredba o braku kao zajednici muškarca i žene. Pravobraniteljica je ponovila zbog čega smatra da bi Ustavnom sudu trebalo uputiti referendumsko pitanje na ocjenu ustavnosti istoga,  a koje je iznijela u priopćenju od 5. studenog. Emisija dostupna na stranicama HRT-a.

Zajedničko priopćenje pučke pravobraniteljice i pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

povodom referenduma o ustavnoj definiciji braka

Slijedom prijašnjih reakcija naših ureda o raspisivanju referenduma o ustavnoj definiciji braka, držimo važnim javno iznijeti zajednički stav pučke pravobraniteljice i pravobraniteljice za ravnopravnost spolova o ovome pitanju.

Pučka pravobraniteljica i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ističu kako prijedlog referendumskog pitanja jest protivan članku 14. kojim se zabranjuje diskriminacija te članku 3. Ustava kojim je propisano da je jednakost (zajedno s nacionalnom ravnopravnošću i ravnopravnosti spolova te poštivanjem prava čovjeka) jedna od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava. Odredba u Ustavu kojom bi se brak definirao kao zajednica žene i muškarca, predstavljala bi dovođenje izvanbračnih i istospolnih zajednica u nepovoljniji položaj.

Opširnije...

Pravobraniteljica na CITY RADIJU o ženama u medijima

cityportalPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je intervju za City Radio na temu „Žene u medijima“. Govorila je o razlozima zbog kojih njezina institucija prati medije te načinu na koji to radi, o utjecaju medija, pa samim time i odgovornosti koju mediji imaju, a koja je prepoznata nacionalnim i međunarodnim zakonima i propisima koji reguliraju njihovu obvezu promicanja vrijednosti ravnopravnosti spolova i uklanjanja stereotipa i seksizma iz medijskih sadržaja.

Opširnije...

Intervju s pravobraniteljicom za njemačke medije

PRSintervju24listopad2013Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je intervju novinarki Caroline Ausserer iz Berlina koja za njemačke medije izvještava s ILGA-Europe konferencije. Pravobraniteljica je govorila o  važećem Zakonu o istospolnim zajednicama te o donošenju novog Zakona o životnom partnerstvu, u izradu kojeg je uključena,  o prisutnosti govora mržnje i homofobije u javnom prostoru, o pravima transrodnih osoba i svojoj pro-aktivnoj ulozi u zaštiti njihovih prava te općenito o položaju LGBT osoba i svojim aktivnostima u njihovoj zaštiti od diskriminacije temeljem spolne orijentacije.

Attachments:
Download this file (Prijevod_na_hrvatski.doc)Prijevod_na_hrvatski.doc[ ]33 Kb
Download this file (Wir sind Familie.pdf)Wir sind Familie.pdf[ ]265 Kb
Download this file (WOZ_Artikel 71113.pdf)WOZ_Artikel 71113.pdf[ ]171 Kb

Mišljenje pravobraniteljice o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku

ZKPPovodom današnje rasprave u Hrvatskom saboru, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić objavljuje mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku koje je uputila i Ministarstvu pravosuđa.

Uvidom u nacrt prijedloga Zakona o kaznenom postupku utvrdila sam kako je zakonodavac posvetio posebnu pažnju zaštiti, odnosno definiranju i proširivanju prava žrtava, odnosno osoba oštećenih kaznenim dijelom u okviru kaznenog postupka. Posebno je pohvalna namjera zakonodavca da onemogući sporazum o okončanju kaznenog postupka pokrenutog radi kaznenog djela protiv spolne slobode postignut između suda, državnog odvjetnika i branitelja, a bez prethodne suglasnosti žrtve tog kaznenog djela.

Opširnije...

Izjava pravobraniteljice za Večernji list

VecernjiPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je izjavu za Večernji list vezano za Prijedlog Zakona o životnom partnerstvu. Napomenula je da je institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova zastupljena u radnoj skupini koja radi na izradi novog zakonskog okvira kojim bi se uredio položaj istospolnih zajednica, odnosno životnih partnerstva u Hrvatskoj, te da stoga nije u poziciji komentirati prijedlog nacrta Zakona o životnom partnerstvu jer je postupak definiranja njegovih konkretnih odredbi još uvijek u tijeku. Međutim, uputila je na određene činjenice na koje je već ukazivala tijekom rasprave o prijedlogu Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji.

Opširnije...

Stajalište pravobraniteljice o Nacrtu prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi

minsocpollogoInstitucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova odazvala se javnoj raspravi o Nacrtu prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi koja je održana u prostorima Ministarstva socijalne politike i mladih, a u kojoj je sudjelovala predstavnica institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, stručna savjetnica Martina Krnić Piktija. Nakon uvodnog izlaganja ministrice Milanke Opačić, Nacrt zakona je ukratko prezentirala voditeljica radne skupine, Ana Butković, nakon čega je uslijedila rasprava. Predstavnica Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova ukratko je ponovila prijedloge koje je institucija Pravobraniteljice, kao članica radne skupine, iznosila na dosadašnjim sastancima radne skupine.

Opširnije...

Pravobraniteljica ukazala na diskriminacijsko postupanje ljekarne

ljekarnaNakon provedenog ispitnog postupka vezano uz slučaj odbijanja ljekarne da izda kontracepcijsko sredstvo propisano liječničkim receptom, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je ustanovila kako u konkretnom slučaju ljekarna ne može kao kolektiv koristiti pravo priziva savjesti jer pravo priziva je individualno, osobno pravo svakog magistra/e farmacije, te se stoga u ljekarni mora organizirati rad na način da bude zaposlen/a barem jedan/na djelatnik/ica koji se u svom radu neće pozivati na priziv savjesti.

Opširnije...

Pojave diskriminacije temeljem spola, spolne orijentacije, bračnog ili obiteljskog statusa u 2012.

Izvjesce2012Tijekom 2012., institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova radila je na ukupno 317 slučajeva diskriminacije, od čega 270 pritužbi građana/ki i 37 inicijativa pravobraniteljice, a odnosili su se na diskriminaciju temeljem spola, bračnog ili obiteljskog statusa, rodnog identiteta i spolne orijentacije u odnosu na osobe ili skupine osoba. U 1.057 predmeta pravobraniteljica za ravnopravnost spolova pratila je provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova. U 2012. povećao se broj pritužbi kao i broj slučajeva u kojima je pravobraniteljica utvrdila diskriminaciju, 82 slučaja u odnosu na 76 u 2011. Pritužbe se i dalje u pretežnom broju odnose na spolnu diskriminaciju (90,5%) i u najvećem broju se radi o ženama (75,1%).

Opširnije...

Pravobraniteljica u emisiji Zapadna strana NOVA TV Pula

prsnovatvpulaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić gostovala je u emisiji "Zapadna strana" Nova TV Pula, koja će biti na programu 1.10.2013. U intervju je govorila o položaju žena na tržištu rada, istraživanju koje je njezina institucija provela 2012. o diskriminaciji trudnica i žena s malom djecom na tržištu rada, o spolnom uznemiravanju i mehanizmima koji su na raspolaganju instituciji Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova vezano za zaštitu žrtve kojoj su povrijeđena prava, o seksizmu u medijima, obiteljskom nasilju i drugim područjima iz svoje nadležnosti.

Link na emisiju "Zapadna strana" >>

Pravobraniteljica na Radio Puli

RadioPulaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je intervju za Radio Pulu u kojem je govorila o različitim područjima iz svoje nadležnosti, naročito o položaju žena na tržištu rada i o obiteljskom nasilju te o pritužbama građana i građanki instituciji pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i načinima postupanja po tim pritužbama. Istakla je i svoje aktivnosti vezane uz edukaciju budućih policajaca i policajki za postupanje u slučajevima obiteljskog nasilja.

Opširnije...

Pravobraniteljica u emisiji "Ravnopravnost u različitosti" o seksizmu u oglašavanju

cityportalNa City radiju emitiran je intervju s pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova Višnjom Ljubičić na temu seksizma u oglašavanju. Pravobraniteljica je govorila o tome zašto se oglašivači u reklamama služe seksizmom i streotipnom podjelom spolnih uloga, koje su njihove najčešće reakcije na upozorenja koja im pravobraniteljica upućuje temeljem pritužbi građana i građanki koje ih doživljavaju kao uvredljive, omalovažavajuće ili ponižavajuće, kakvi su rezultati analiza medija koje je provela njezina institucija, zbog čega su i neke žene podržavateljice seksizma i spolnih stereotipa u reklamama, kakve su posljedice takvih reklama na mlade ljude, kakve se akcije provode protiv seksizma u reklamama te koliki je njihov utjecaj na društvo. Pravobraniteljica je, temeljem svoje prakse, navela i neke konkretne primjere reklama i stajališta oglašivača.

Mišljenje pravobraniteljice o Nacrtu prijedloga Obiteljskog zakona

min socpolitike mladih1Povodom održane i zaključene javne rasprave o Nacrtu prijedloga Obiteljskog zakona pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić podsjeća da je prva uočila i reagirala na diskriminatornu osnovu temeljem bračnog statusa, sukladno svojoj nadležnosti praćenja diskriminacije temeljem spola, bračnog i obiteljskog statusa, spolne orijentacije i trudnoće i materinstva, čemu su se kasnije pridružile i ženske organizacije civilnog društva. Još 4. lipnja 2013. dala je mišljenje na objavljene teze novog Obiteljskog zakona kako je nužno  u potpunosti izjednačiti status bračne i izvanbračne zajednice, jer postojeće pravno rješenje kao i predloženo, nastavlja generirati diskriminaciju osoba koje žive u izvanbračnoj zajednici u mnogim područjima društvenog života. Pri tome pravobraniteljica naglašava kako je Zakon o ravnopravnosti spolova koji zabranjuje diskriminaciju temeljem bračnog statusa organski zakon s kojim moraju biti usklađeni svi ostali zakoni, pa tako i Obiteljski.

Opširnije...