sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

JAVNA PRIOPĆENJA I IZJAVE PRS

Intervju s pravobraniteljicom u Informatoru

informator2014webPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je intervju za Informator vezano za inicijative izmjena određenih zakona, postupanje po pritužbama građana i građanki, aktivnosti pravobraniteljice na lokalnoj razini, suradnju s centrima za socijalnu skrb, provedena istraživanja, problematiku društveno posebno osjetljivih skupina, poput žena u Kaznionici i Odgojnom zavodu za žene u Požegi, odgojno obrazovni sustav te provedbu Progress-projekta o uravnoteženoj zastupljenosti žena na upravljačkim pozicijama. Link na Informator >>

Attachments:
Download this file (Informator 2014.pdf)Informator 2014.pdf[ ]279 Kb

Pravobraniteljica za FADE IN o diskriminaciji

fadein2014Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je intervju neovisnoj produkcijskoj kući FADE IN na temu diskriminacije. Govorila je o pritužbama građana i građanki na diskriminaciju prilikom zapošljavanja i rada, o rezultatima istraživanja koje je institucija Pravobraniteljice provela na uzorku od 930 trudnica i žena koje su bile trudne prilikom traženja posla, o trendu sve većeg postotka sklapanja ugovora na određeno vrijeme (94% novosklopljenih ugovora u 2013.), o jazu u plaćama između žena i muškaraca (10-11%), o vertikalnoj diskriminaciji žena čak i u profesijama u kojima prevladavaju kao zaposlene (financijske djelatnosti i osiguranje, zdravstvo i socijalna skrb i odgojno obrazovne djelatnosti).

Opširnije...

Pravobraniteljica o zastupljenosti žena u političkim i upravljačkim strukturama

studio416052014Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić gostovala je u emisiji HTV-a Studio 4. Govorila je o zastupljenosti žena na kandidacijskim listama i u politici te u upravljačkim strukturama. Vezano za izbore, istaknula je kako vlada negativan trend zastupljenosti žena na kandidacijskim listama što posredno dovodi do njihove podzastupljenosti i u parlamentu (svega 25% i to nakon rotacije) te na lokalnoj razini (ukupno 18%).

Opširnije...

Pravobraniteljica o rizicima višestruke diskriminacije žena s invaliditetom

inportalPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je intervju za In portal, news portal za osobe s Invaliditetom. Govorila je o ženama s invaliditetom kao posebno osjetljivoj kategoriji izloženoj riziku višestruke diskriminacije posebice na području rada i zapošljavanja, nasilja u obitelji, medicinske skrbi, obrazovanja, sudjelovanja u političkom i javnom životu, a ugrožena su i njihova seksualna i reproduktivna prava. Posebno težak je i položaj žena s invaliditetom u ruralnim područjima.

Opširnije...

Pravobraniteljica na Z1 o istraživanju u sklopu Progress projekta

Z1Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić gostovala je u emisiji „Ravnopravne“ televizije Z1. Tema emisije bila je zastupljenost žena u upravljačkim strukturama i rezultati istraživanja koje je pravobraniteljica predstavila 07.05.2014., zajedno s partnerima na Progress-projektu u okviru kojeg je istraživanje provedeno. Pravobraniteljica je naglasila kako su rezultati istraživanja pokazali da je tek 9,43% žena uspjelo doseći poziciju predsjednica upravnih tijela a 14,3% poziciju predsjednica nadzornih odbora.

Opširnije...

Izjava za Radio Slobodnu Europu povodom Međunarodnog dana protiv homofobije

radioslobodnaeuropaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je izjavu za Radio Slobodna Europa vezano za pitanje koliko je Hrvatska homofobno društvo te što država čini u cilju edukacije. Pravobraniteljica je naglasila da još uvijek, nažalost, dolazi do nasilničkih napada temeljem spolne orijentacije te iznijela podatke MUP-a za 2013. godinu u kojoj je zabilježeno ukupno 35 kaznenih djela s obilježjima zločina iz mržnje od čega su 2 imala obilježja zločina iz mržnje motiviranih homofobijom.

Opširnije...

Pravobraniteljica na Bjelovarsko-bilogorskom radiju

bbrPravobraniteljica za ravnopravnost spolova dala je intervju za Bjelovarsko- bilogorski radio vezano za položaj žena i muškaraca na tržištu rada, a temeljem pritužbi kojima se građanke i građani obraćaju Pravobraniteljici te za rezultate Progress projekt istraživanja "Rodna uravnoteženost na upravljačkim razinama" koje je 7.5. predstavila sa projektnim partnerima. Govorila je o poslovima koji se  tradicionalno smatraju „ženskima“ pa se tu najčešće diskriminiraju muškarci temeljem svog spola, kao što su na primjer krojači ili odgojitelji u vrtiću.

Opširnije...

Pravobraniteljica za Radio Daruvar

radiodaruvarPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je izjavu za Radio Daruvar vezano za kandidacijske liste za predstojeće izbore za EU parlament  i negativan trend u odnosu na izbore 2013. budući da se smanjio broj kandidacijskih lista koje poštuju kvotu od najmanje 40% zastupljenosti jednog spola; 2013. ih je bilo 54%, a 2014. svega 40%. Smanjio se i broj kandidacijskih listi na kojima je nositeljica žena: 2013. žene su bile nositeljice 18% kandidacijskih listi, a na ovogodišnjim izborima nositeljice su svega 3 od 25 kandidacijskih listi što je 12%.

Opširnije...

Pravobraniteljica za Radio Istru i Radio Slavoniju

radioistraislavonijaVezano za rezultate istraživanja „Rodna uravnoteženost na upravljačkim razinama“, a koje je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova kao nositeljica projekta provela sa svojim projektnim partnerima u sklopu projekta „„Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja“, Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, Hrvatskom udrugom poslodavaca, Institutom za razvoj tržišta rada i Udrugom za građansko obrazovanje i društveni razvoj, pravobraniteljica Višnja Ljubičić dala je izjave radio postaje: Kultura Radio Istra i Radio Slavonija.

Opširnije...

Pravobraniteljica u "Hrvatskoj uživo" o rezultatima istraživanja

PRSHUZ07052014Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić gostovala je u emisiji „Hrvatska uživo“ zajedno s glavnim direktorom HUP-a i partnerom na zajedničkom projektu Davorom Majetićem i predsjednicom Uprave Erste nekretnina Ilijanom Jeleč Šuster, a u povodu današnje objave rezultata istraživanja koje je Pravobraniteljica provela s projektnim partnerima o zastupljenosti žena na upravljačkim pozicijama. Pravobraniteljica je istakla da iako su žene još uvijek u znatnoj mjeri podzastupljene na upravljačkim pozicijama, bilo da se radi o upravnim ili nadzornim odborima, činjenica je da je u odnosu na istraživanje koje je provela 2011. godine došlo do povećanja njihove zastupljenosti od oko 5%.

Opširnije...

Varaždinske vijesti o zastupljenosti žena u politici na lokalnoj razini

varazdinskevijestiPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je izjavu za Varaždinske vijesti vezano za zastupljenost žena u politici na lokalnoj razini. Pravobraniteljica se osvrnula na podzastupljenost žena na upravljačkim mjestima za što je jedan od uzroka nasljeđe tradicionalne podjele društvenih uloga i nedovoljna osnaženost žena za preuzimanje vodećih uloga u političkoj participaciji.

Attachments:
Download this file (Varaždinske vijesti 29. 04.2014..pdf)Varaždinske vijesti 29. 04.2014..pdf[ ]250 Kb
Opširnije...

Pravobraniteljica za H-alter o položaju izvanbračnih zajednica

halter2Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić komentirala je za H-alter portal položaj izvanbračnih zajednica u odnosu na bračne, a vezano za izmjene Obiteljskog zakona. Naglasila je da u RH trenutno ne postoji jednaki pravni tretman bračnih i izvanbračnih zajednica u svim segmentima društvenog života, a o čemu pravobraniteljica redovito izvješćuje Hrvatski sabor u svom godišnjem izvješću.

Opširnije...

Pravobraniteljica na Z1 o ravnopravnosti spolova

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić gostovala je zajedno s dr.sc. Brankom Galić, redovitom profesoricom na Filozofskom fakultetu i prodekanicom za znanost i međunarodnu suradnju, u emisiji Z1 "S Anitom aktualno" autorice Anite Malenice. U emisiji se govorilo o brojnim temama vezanima uz ravnopravnost spolova: položaju žena na tržištu rada, jazu u plaćama, "staklenom stropu" i podzastupljenosti žena u upravljačkim strukturama i u politici, obiteljskom nasilju, neophodnoj edukaciji o diskriminaciji, anti-diskriminacijskom zakonodavstvu, senzacionalizmu u medijima, diskriminaciji muškaraca u predmetima vezanima uz skrbništvo nakon brakorazvodne parnice, diskriminaciji muškaraca u natječajima za posao kao što su npr. odgajatelji u vrtićima, nedostatnim javnim servisima koji bi uz ravnopravniju podjelu brige za djecu i kućanstvo omogućili ženama ravnopravnije sudjelovanje na tržištu rada i dr.

Pravobraniteljica na Z1 o ravnopravnosti spolova

Z1sAnitomaktualnoPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić gostovala je zajedno s dr.sc. Brankom Galić, redovitom profesoricom na Filozofskom fakultetu i prodekanicom za znanost i međunarodnu suradnju, u emisiji Z1 "S Anitom aktualno" autorice Anite Malenice. U emisiji se govorilo o brojnim temama vezanima uz ravnopravnost spolova: položaju žena na tržištu rada, jazu u plaćama, "staklenom stropu" i podzastupljenosti žena u upravljačkim strukturama i u politici. 

Opširnije...

Pravobraniteljica za Novi list o Pravilniku o načinu prikupljanja dokumentacije potrebne za promjenu spola

novilistlogoPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je izjavu za Novi list vezano za novi Pravilnik o načinu prikupljanja dokumentacije potrebne za promjenu spola. Članak je objavljen 26.4.2014. Pravobraniteljica je naglasila da je Pravilnik o načinu prikupljanja dokumentacije potrebne za promjenu spola tekstualno izrađen i da je sada u fazi javne rasprave te da zbog toga ne može sa sigurnošću reći, kada će točno biti donesen i stupiti na snagu, premda je članica šireg dijela radne skupine. U Hrvatskom saboru održana je tematska sjednica vezana za Pravilnik.

Opširnije...