sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

JAVNA PRIOPĆENJA I IZJAVE PRS

Pravobraniteljica dala intervju Slavonskom radiju Osijek

slavonskiradioosijekPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je intervju za Slavonski radio Osijek. Govorila je o ovlastima i nadležnostima institucije Pravobraniteljice, osnovama diskriminacije i područjima rada te se posebno osvrnula na temu političke podzastupljenosti žena na kandidacijskim listama kao i u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti. Istaknula je aktivnosti koje institucija Pravobraniteljice provodi vezano za poštivanje spolnih kvota propisanih Zakonom o ravnopravnosti spolova te iznijela rezultate provedenih analiza posljednjih izbora za zastupnike/ce za Hrvatski sabor te tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Opširnije...

Pravobraniteljica komentirala za Nova TV novu direktivu EP-a

fatherbabyWEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, komentirala je za središnji Dnevnik Nova TV novu direktivu Europskog parlamenta o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika prema kojoj bi muškarci imali najmanje 10 dana plaćenog očinskog dopusta nakon rođenja djeteta. Pravo na očinski dopust daje se neovisno o bračnom i obiteljskom statusu, a uvođenje tog prava trebalo bi pridonijeti rješavanju problema nejednakih mogućnosti žena i muškaraca u pogledu korištenja dopusta u vrijeme rođenja djeteta te potaknuti muškarce na ujednačeniju podjelu obveza skrbi za djecu u odnosu na žene.

Opširnije...

Dnevnik HTV-a o istraživanju Pravobraniteljice

HTVlogoPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je izjavu za Dnevnik HTV-a vezano za Istraživanje o dostupnosti zdravstvene usluge prekida trudnoće koje je provela u 2018. godini i detaljno izložila u Izvješću o radu za 2018. Objavljen je prilog s izjavom pravobraniteljice i podacima iz istraživanja provedenog na uzorku od 30 zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj. U 5 zdravstvenih ustanova ovlaštenih za obavljanje prekida trudnoće u Hrvatskoj zbog priziva savjesti nema raspoloživih ovlaštenih zdravstvenih djelatnika/ca koji bi pružali tu zdravstvenu uslugu. Od tih 5, njih 3 angažiraju vanjske suradnike/ce, dok se u 2 prekid trudnoće ne obavlja.

Opširnije...

Priopćenje o poštivanju načela ravnopravnosti spolova na izborima za članove/ice u Europski parlament iz Republike Hrvatske 2019.

Izbori za EP 2019. - malaOdlukom Predsjednice Republike Hrvatske od 25. ožujka 2019., određeno je da će se izbori za članove/ice u Europski parlament iz Republike Hrvatske održati 26. svibnja 2019. Povodom raspisivanja izbora, Pravobraniteljica političke stranke i druge ovlaštene predlagatelje kandidacijskih lista ovim putem podsjeća na dužnost poštivanja načela ravnopravnosti spolova.

Člankom 15. st. 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17; dalje u tekstu: Zakon) propisano je da su političke stranke i drugi ovlašteni predlagatelji, prilikom provedbe izbora članova u Europski parlament, dužni poštivati načelo ravnopravnosti spolova i voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca na izbornim listama. To znači da svi predlagatelji kandidacijskih lista trebaju voditi računa da na kandidacijskim listama nije prisutna osjetna spolna neuravnoteženost, koja prema čl. 12. st. 3. Zakona postoji ako je zastupljenost jednog spola niža od 40%.

Opširnije...

Pravobraniteljica za IN portal komentirala položaj žena s invaliditetom

inportalPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je izjavu za In Portal, news portal za osobe s invaliditetom. Prema podacima MUP-a, tijekom 2018. godine, nasiljem u obitelji oštećene su 133 osobe s invaliditetom (što iznosi 1,18% od sveukupnog broja oštećenih osoba), a što je blagi porast (od 0,44%) u odnosu na 2017. Prema spolu oštećenih osoba s invaliditetom, 74 (56%) osobe su ženskog spola, a 59 osoba je muškog spola (44%). Specifičan oblik obiteljskog nasilja kojem su izložene žene osobe s invaliditetom je socijalna izolacija, odnosno zanemarivanje koje je posljedica i društvenih stereotipa te percepcije osoba s invaliditetom, a posebice žena s invaliditetom, kao osoba koje ne mogu ravnopravno participirati u svim segmentima društva. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo više žena s invaliditetom (njih 19,7%) živi samo, u odnosu na muškarce s invaliditetom (11,3%).

Opširnije...

Pravobraniteljica čestita Dan očeva - 19. ožujka

oceviPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, čestita svim očevima 19. ožujak – Dan očeva. I ovom prigodom pravobraniteljica podsjeća na potrebu donošenja mjera koje bi omogućile njihovo što ranije ravnopravno uključivanje u brigu i odgoj djece kako bi im se omogućilo da ravnopravno s majkama ostvare vezu s novorođenim djetetom od najranijih dana. Prema najnovijim podacima za 2018. došlo je do značajnijeg porasta broja muških korisnika roditeljskog dopusta za 1.475 korisnika, a što je za 73,27% više u odnosu na 2017. Kada usporedimo to s brojem ženskih korisnica vidljiv je porast s 4,47% u 2017., na 7,55% u 2018. Bez dodatnih inicijativa usmjerenih prema očevima, teško je očekivati promjene na bolje. 

Opširnije...

Pravobraniteljica gostovala u emisiji "Normalan život"

normalanzivot803WEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić gostovala je u emisiji Normalan život na HTV 1. Pravobraniteljica je vrlo detaljno predstavila način postupanja institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova kao ombudsmanske institucije kojoj je u nadležnosti monitoriranje i ukazivanje na diskriminaciju, a ne izricanja kazni i penalizacije što mnogima još uvijek nije jasno. Pravobraniteljica je govorila i o osnovama diskriminacije po kojima postupa, kao i brojnim područjima iz kojih dobiva pritužbe (u kojima prednjači područje rada i socijalne skrbi).

Opširnije...

Pravobraniteljica komentirala otkaz angažmana u kazališnoj predstavi zbog trudnoće glavne glumice

jutarnjilistlogoPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, komentirala je za Jutarnji list slučaj glumice Petre Težak kojoj je otkazan angažman u kazališnoj predstavi zbog trudnoće. Pravobraniteljica je navela da je temeljito provela ispitni postupak tragom njezine pritužbe i izrekla upozorenje i preporuku Glumačkoj skupini Histrion. Istaknula je kako već godinama preko 50% svih pritužbi koje institucija Pravobraniteljice prima se odnose na diskriminaciju u području rada i zapošljavanja i socijalne sigurnosti. Tijekom 2018. Pravobraniteljica je zaprimila 120 pritužbi iz ovog područja, od čega se njih gotovo 37% odnosilo na povredu prava na zaštitu majčinstva. Pravobraniteljica je detaljnije objasnila na koji način postupa po pritužbama te koji sve pravni mehanizmi stoje na raspolaganju onima koji traže zaštitu svojih prava.

Opširnije...

Pravobraniteljica dala intervju Glasu Slavonije

glasslavonijePravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je intervju za Glas Slavonije vezano za problematiku sustava za borbu protiv nasilja nad ženama. Pravobraniteljica je ukratko predstavila Analizu medijskog izvještavanja o rodno uvjetovanom nasilju, koja je provedena u sklopu EU projekta "Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama" kojeg je nositeljica. Govorila je i o provedbi Istanbulske konvencije, o konkretnim i aktualnim slučajevima partnerskog nasilja, postupanju policije prema žrtvama rodno utemeljenog nasilja, ali i o jazu u plaćama između žena i muškaraca, mirovinskoj reformi i političkoj participaciji. Više u članku Glasa Slavonije, 6.3.2019.

 

 

Pravobraniteljica u Otvorenom o položaju žena u Hrvatskoj

otvoreno503WEB2Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sudjelovala je u emisiji „Otvoreno“ HTV 1 na temu položaja žena u hrvatskom društvu. Vezano za položaj žena na tržištu rada pravobraniteljica je istaknula da već godinama najveći broj pritužbi, koje u 2/3 slučajeva podnose žene, institucija Pravobraniteljice prima upravo vezano za diskriminaciju i neravnopravan položaj žena u području rada i zapošljavanja i socijalne  sigurnosti, a potom vezano za nasilje u obitelji. Pravobraniteljica je naglasila kako je zakonodavni okvir uspostavljen i kako se i dalje radi na usklađivanju s europskim i svjetskim standardima, kako je uspostavljen i mehanizam provedbe i nadzora provedbe, ali da su diskriminacija temeljem spola i neravnopravnost žena i muškaraca u mnogim segmentima još prisutni.

Opširnije...

Priopćenje OHCHR-a o zaštiti reproduktivnog zdravlja žena u hrvatskom zdravstvenom sustavu i stajalište Pravobraniteljice

OHCHRUred visokog povjerenika UN-a za ljudska prava (OHCHR) dana 22. veljače 2019., objavio je javno priopćenje pod nazivom „Croatia must act now to end violence and abuse against women in reproductive health procedures, say UN experts“, u kojem poziva Republiku Hrvatsku da žurno djeluje s ciljem suzbijanja lošeg postupanja i nasilja nad ženama u području reproduktivnog zdravlja.

Opširnije...

Gostovanje u emisiji Zoom Zagreb, Z1 TV

srdjanZ1webU emisiji „Zoom Zagreb“ Z1 televizije predstavljen je EU projekt „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“ kojeg je nositeljica Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Projekt je predstavio je koordinator EU projekta, Srđan Kerčević. Posebno je naglašena analiza medijskog izvještavanja o slučajevima nasilja prema ženama koju je Pravobraniteljica objavila 2018. godine, a u kojoj je analizirano 3.499 članaka prikupljenih s pet internetskih portala: jutarnji.hr, večernji.hr, index.hr, 24sata.hr i T-portal.hr u razdoblju od pet godina (2012.-2016.). Koordinator EU projekta istaknuo je da, temeljem rezultata analize Pravobraniteljice, u čak 93% članaka nije zamućen identitet žrtve ili počinitelja, te da se u gotovo trećini članaka navodi fotografija kuće, stana ili adrese žrtve ili mjesta počinjenja zločina čime se utječe na dostojanstvo i zaštitu identiteta žrtve.

Opširnije...

Pravobraniteljica gošća emisije Intervju tjedna na Radiu 101

prs101WEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić gostovala je u emisiji Intervju tjedna Radia 101. Govorila je o aktualnim slučajevima vezano za partnersko nasilje (slučaju „Daruvarac“), nasilje u obitelji (slučaj pretučene kćeri od strane oca) te općenito o nasilju prema ženama u kojima dolazi do propusta u radu institucija što uzrokuje nepovjerenje u njihov rad i mogućnost da ih se zaštiti. Govorila je mehanizmima zaštite, od skloništa do zaštitnih mjera udaljenja počinitelja iz zajedničkog prostora, a koje se najmanje izriču. Objasnila je ukratko značaj i domete Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju nasilja u obitelji i nasilja prema ženama, te statistiku za 2018. vezano za počinitelje i žrtve prekršajnih i kaznenih djela nasilja u obitelji.

Opširnije...

Gostovanje pravobraniteljice u Studiu 4 vezano za ulogu medija u formiranju percepcije o nasilju prema ženama i femicidu

studio41902Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je u emisiji Studia 4, četvrtog programa HTV-a na temu najave okruglog stola Uloga medija u formiranju percepcije o nasilju nad ženama i femicidu – utjecaj na društvo i žrtve nasilja koji organizira Ženska soba – Centar za seksualno nasilje u okviru provedbe aktivnosti EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“. 

Opširnije...

Pravobraniteljica o medijskom izvještavanju o nasilju prema ženama i femicidu na TV Jabuka

tvjabuka1802Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić gostovala je u emisiji o ravnopravnosti spolova „Žena sam“ TV Jabuka. Govorila je o načinu na koji mediji izvještavaju o nasilju prema ženama te propustima u tom načinu izvještavanja koji su uočeni kroz praćenje medija, ali i dubinske analize pet portala i tri tiskovine koje su provedene u sklopu novog EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“ kojeg je Pravobraniteljica nositeljica.

Opširnije...