sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

JAVNA PRIOPĆENJA I IZJAVE PRS

Tumačenje prava na naknadu političkim strankama za podzastupljeni spol u županijskim skupštinama te gradskim i općinskim vijećima

Logo facePravobraniteljica je od jednog ureda državne uprave zaprimila zahtjev za tumačenjem članka 12. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) u vezi s primjenom članka 6. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16 i 70/17).

Opširnije...

Pravobraniteljica o novom EU projektu za Bjelovarsko-bilogorski radio

bbrPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je intervju za emisiju „Srijedom po sredini“ Bjelovarsko-bilogorskog radija vezano za „Izgradnju učinkovitije zaštite: promjenu sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“, treći po redu EU projekt kojeg je Pravobraniteljica nositeljica. Pravobraniteljica je slušatelje i slušateljice upoznala s projektnim partnericama – Ženskom sobom – i pridruženim partnerima Pravosudnom akademijom, Policijskom akademijom i Hrvatskim novinarskim društvom kao i projektnim aktivnostima koje će se provoditi u cilju ukazivanja na slabe karike sustava prevencije, zaštite žrtava i progona počinitelja nasilja prema ženama.

Opširnije...

Povodom 25. studenog - pravobraniteljica gošća emisije "Intervju tjedna"

intervjutjednaPovodom današnjeg Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić gostovala je danas u emisiji "Intervju tjedna" Hrvatskog radija, autorice Jasmine Popović. U emisiji je govorila o brojnim područjima koja su vezana za zaštitu žena žrtava obiteljskog nasilja i femicida. Govorila je o važnosti ratifikacije Istanbulske konvencije, nezadovoljstvu slabim angažiranjem većine lokalnih zajednica u borbi protiv nasilja i alokacije sredstava za rad skloništa za žene žrtve obiteljskog nasilja, o malom postotku izricanja, odnosno usvajanja zaštitnih mjera udaljavanja nasilnika iz doma.

Opširnije...

Priopćenje povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama - 25. studeni

logoprsmali

25. studenog obilježavamo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama kojim započinje svjetska kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ (25. studenog - 10. prosinca).

Femicid u Hrvatskoj čini od 25 – 30% svih ubojstava. U proteklih pet godina ubijene su 72 žene, prošle godine 18, ove godine 16. No, nasilje prema ženama koje završava smrtnim ishodom ne smije ostati samo dio statistike, jer iza svake brojke i postotka stoje žene koje su imale ime i prezime i život koji im je brutalno oduzet od strane osobe koja im je bila najbliža, partnera, supruga, sina.

Nasilje prema ženama, kao rodno uvjetovano nasilje, jedno je od područja iz nadležnosti koje Pravobraniteljica redovito prati i o kojem obavještava javnost i Hrvatski sabor u svojim godišnjim izvješćima, dajući presjek kroz problematiku temeljem pritužbi koje prima, aktivnog sudjelovanja u radnim skupinama za izradu zakona te analiza relevantnih ažuriranih podataka koje prikuplja ili dobiva od nadležnih institucija.

Ove godine otišli smo i korak dalje.

Opširnije...

Pravobraniteljica o pomirenju profesionalnih i privatnih obaveza za Radio Sunce

RadioSuncePravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je intervju za Radio Sunce Split vezano za konferencije pod nazivom „Život u dvije smjene: Ravnoteža između poslovnog i obiteljskog života“ koje je Pravobraniteljica tijekom prošla dva mjeseca organizirala i održala u 4 grada: Zadru, Zagrebu, Osijeku i Rijeci. Upoznala je slušatelje i slušateljice s osnovnim ciljevima i aktivnostima EU projekta „Prema stvarnoj ravnopravnosti  muškaraca i žena: usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života“, a u okviru kojeg su održane te četiri konferencije. Posebno se osvrnula na položaj žena na tržištu rada i dvostruku opterećenost zaposlenih žena te još uvijek neravnopravnu raspodjelu poslova vezanih uz brigu o djeci i kućanske poslove između žena i muškaraca.

Opširnije...

Komentar pravobraniteljice za Večernji list

VecernjiPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić komentirala je za Večernji list pritužbe na seksualno uznemiravanje i uznemiravanje temeljem spola na radnom mjestu. Na temelju iskustva rada na pritužbama, istaknula je da žrtve seksualnog uznemiravanja svoju odluku o tome hoće li ga prijaviti donose temeljem svog povjerenja u mehanizme zaštite i upoznatosti s njima. Na primjer, ukoliko je osoba zadužena za postupke zaštite dostojanstva zaposlenih stručna i uživa ugled među zaposlenicima, to će žrtva biti spremnija zatražiti zaštitu u okviru svog radnog mjesta sukladno čl. 134. Zakona o radu. Dio osoba koje se nisu pritužile povjereniku za zaštitu dostojanstva u okviru svog radnog mjesta ipak se odlučuje pokrenuti antidiskriminacijski postupak koji provodi Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. U takvim slučajevima kroz ispitni postupak se donosi odluka o opravdanosti pritužbe temeljem prikupljenih dokaza.

Attachments:
Download this file (Večernji list, 28.10.2017.pdf)Večernji list, 28.10.2017.pdf[ ]5024 Kb
Opširnije...

Pravobraniteljica za Jutarnji list o uznemiravanju temeljem spola

jutarnjilistlogoPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić komentirala je za Jutarnji list problematiku seksualnog uznemiravanja, odnosno uznemiravanja temeljem spola. Istaknula je da odluka da se zbog takvog uznemiravanja podnese pritužba ovisi o tome kako osoba procjenjuje učinkovitost zaštite koja će joj biti pružena nakon što prijavi ovaj oblik diskriminacije. Glavni razlog zbog kojeg se neka osoba ne odlučuje na prijavljivanje seksualnog uznemiravanja ili uznemiravanja temeljem spola je procjena da joj neće biti pružena učinkovita pravna zaštita. Tu posebno treba naglasiti bojazan od osvete poslodavca ako osjeti da žrtva nema odgovarajuću zaštitu predviđenih mehanizama te bojazan mogućeg nerazumijevanja od strane najbližih osoba. Ako se žrtva odluči na sudsku tužbu radi seksualnog uznemiravanja, bilo u kaznenom ili građanskom sudskom postupku, upravo razumijevanje najbližih osoba postaje posebno bitno.

Attachments:
Download this file (Jutarnji list, 26.10.2017.pdf)Jutarnji list, 26.10.2017.pdf[ ]3143 Kb

Pravobraniteljica gostovala u emisiji "Civilno društvo" HR 1

civilnodrustvoPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je danas u emisiji „Civilno društvo“ Prvog programa Hrvatskog radija u kojoj je predstavila EU-projekt „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života“. Osim ciljeva, vrijednosti projekta i projektnih partnera, pravobraniteljica je detaljnije predstavila rezultate istraživanja provedenog u okviru projekta na uzorku od 600 zaposlenih žena diljem RH koje su najmanje godinu dana u vezi. 

Opširnije...

Pravobraniteljica za Nacional o jezičnoj ravnopravnosti

NacionalPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić komentirala je za Nacional rodno osjetljiv jezik. Pravobraniteljica je navela niz praktičnih primjera na koje nailazimo u svakodnevnoj komunikaciji koji reflektiraju društvenu neravnopravnost žena i muškaraca. Na primjer, umjesto poduzetnica, govori se o ženama poduzetnicima, umjesto liderica o ženama liderima ili se samim izborom riječi sugerira da se žena našla na mjestu koje pripada muškarcu: „Prva žena na mjestu predsjednika Harvarda“. I žene same sebe oslovljavaju u muškom rodu, na primjer, kada o sebi govore kao o liječnicima ili profesorima.

Attachments:
Download this file (Nacional, 24.10.2017.pdf)Nacional, 24.10.2017.pdf[ ]6117 Kb
Opširnije...

Pravobraniteljica za Jutarnji list o ravnopravnosti spolova u policiji

policajke2017Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić komentirala je za Jutarnji list položaj žena u policiji. Napomenula je da u RH u policiji ima oko 18% žena, a da je postotak policijskih službenica u razvijenijim demokracijama negdje oko 25%, s tim da što se ide više na hijerarhijskoj ljestvici to ih je manje. Policija je uvijek bila, i ne samo kod nas, dominantno muška (kao što su to i vojska, službe spašavanja, vatrogastvo, zaštitarstvo, zrakoplovstvo i pomorstvo), međutim, svjedoci smo da žene ulaze u sva nekada "muška" zanimanja te da se posljedično mijenja i percepcija, a zakonodavstvo i propisi se prilagođavaju novonastaloj situaciji. 

Attachments:
Download this file (Jutarnji list, 21.10.2017.pdf)Jutarnji list, 21.10.2017.pdf[ ]2291 Kb
Opširnije...

Pravobraniteljica za Novi list o Istanbulskoj konvenciji

Istanbulska konvencija i rodna ideologijaPravobraniteljica Višnja Ljubičić je, nastavno na upit Novog lista, dala izjavu na temu Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (poznatije pod nazivom Istanbulska konvencija). Pravobraniteljica je istaknula najvažnije pravne implikacije koje se Istanbulskom konvencijom uvode u pravni poredak Republike Hrvatske. Konvencija propisuje pravni okvir za zaštitu žrtava rodno uvjetovanog nasilja, a njenom ratifikacijom Hrvatska se obvezuje osigurati zakonski okvir koji će, među ostalim, učinkovito sankcionirati svako nasilje između (bivših ili sadašnjih) partnera, neovisno o tome dijeli li počinitelj ili je dijelio isto prebivalište sa žrtvom.

Opširnije...

Pravobraniteljica za Radio Istru o usklađivanju profesionalnog i obiteljskog života

Radio IstraPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je intervju za emisiju „Život žene“ Radio Istre koja će biti emitirana u nedjelju 8. listopada u 17:30. Pravobraniteljica je govorila o ciljevima konferencije „Život u dvije smjene: pomirenje poslovnog i privatnog“ koju je do sada organizirala u Zadru (29.9.) i Zagrebu (2.10.), a u okviru EU projekta „Prema tsvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života“, kojeg je i nositeljica. 

Opširnije...

Priopćenje pravobraniteljice o nasilju u obitelji

logoprsmaliPovodom upita Pravobraniteljici da komentira slučaj nasilja u obitelji požeško-slavonskog župana,  naglašavamo sljedeće: Nasilje u obitelji je žalosna konstanta u našem društvu koja tek povremeno dođe u fokus javnosti zbog tragičnih posljedica kojima najčešće podliježu žene ili zbog toga jer se radi o javnim osobama kao u konkretnom slučaju. Pravobraniteljica je i ranije, u nekim drugim slučajevima u kojima su počinitelji nasilja u obitelji bile javne osobe, ukazivala kako javne osobe imaju posebnu društvenu odgovornost jer zbog svojih funkcija i/ili stalne izloženosti svojih izjava i postupaka javnosti, postavljaju standarde ponašanja i utječu na formiranje percepcije javnosti o prihvatljivosti određenog načina ponašanja. Stoga se od njih posebno očekuje da svojim postupcima niti na koji način ne dovode u pitanje jamstva ravnopravnosti spolova.

Opširnije...

Komentar pravobraniteljice za ravnopravnost spolova na prijedlog Obiteljskog zakona

Zd1TV obiteljskizakonPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je danas u Zadru izjavu za medije vezano za novi Obiteljski zakon koji je pušten u javnu raspravu, ali je jučer povučen. Pravobraniteljica je naglasila da je Prijedlog Zakona koji je ušao u javnu raspravu drugačiji od onoga koji je vidjela i na koji se očitovala prije nekoliko mjeseci. Ovaj Prijedlog Obiteljskog zakona je u diskrepanciji s anti-diskriminacijskim zakonodavstvom koje u RH postoji već gotovo 10 godina. Što se tiče odredbe kojom se definira obitelj, a koja je naišla na najveće reakcije javnosti, pravobraniteljica je naglasila da ta odredba diskriminira ne samo LGBT zajednice, već i bračne partnere koji su imali dijete koje je umrlo ili izvanbračne partnere. Stoga ta definicija nije u skladu s postojećim zakonskim odredbama i neophodna je dorada u svjetlu poštivanja standarda postojećeg zakonodavstva RH kao i standarda i sudske prakse EU.

Opširnije...

Pravobraniteljica o nasilju nad ženama u Poligrafu HR 1

poligrafPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić gostovala je danas u emisji Poligraf prvog programa Hrvatskog radija, koja je bila posvećena problematici nasilja nad ženama povodom današnjeg obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Pravobraniteljica je govorila o tome da rodno senzibiliziran pristup stručnih osoba, koji mnoge zbunjuje, zapravo predstavlja razumijevanje dinamike rodno uvjetovanog nasilja (a rodnu uvjetovanost potvrđuju statistike koje govore o 85% žena žrtava prekršajnih oblika nasilja u obitelji i preko 90% žena žrtava kaznenih oblika nasilja u obitelji).

Opširnije...