sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

JAVNA PRIOPĆENJA I IZJAVE PRS

Komentar pravobraniteljice za Jutarnji list

jutarnjilistlogoPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić komentirala je za Jutarnji list problematiku nasilja prema ženama i femicid. Istaknula je trend brutalizacije nasilja prema ženama koji iz sfere prekršajnog sve više seli u sferu kaznenog prava. Učinkoviti i pravovremeni društveni preventivni mehanizmi de-facto ne postoje, a policija i sudovi nisu u dovoljnoj mjeri rodno senzibilizirani za procesuiranje obiteljskog nasilja. Kazne koje sudovi izriču su preblage i rijetko zatvorske, mjere zaštite žrtava se rijetko izriču, a i dalje dolazi do dvostrukih uhićenja.

Opširnije...

Intervju za Novi radio Đakovo

noviradiodjakovoPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je telefonski intervju za Novi radio Đakovo u kojem je slušatelje s područja Osječko-baranjske županije i Grada Đakova upoznala sa Zakonom o ravnopravnosti spolova i institucionalnim mehanizmima za njegovu provedbu na nacionalnoj razini kao i na razini lokalnih i područnih (regionalnih) jedinica. Predstavila je i instituciju Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova kao neovisnog tijela u suzbijanju diskriminacije u području ravnopravnosti spolova, njezine ovlasti i nadležnosti, kao i osnove diskriminacije po kojima provodi postupke, područja rada i života iz kojih dobiva najviše pritužbi na diskriminaciju od strane građana i građanki te EU projekte kojima je nositeljica.

Intervju pravobraniteljice za HR Radio Dubrovnik

HRRadioDUPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je telefonski intervju za Radio Dubrovnik u kojem je slušatelje s područja Dubrovačko-neretvanske županije upoznala s ovlastima i nadležnostima institucije Pravobraniteljice, osnovama diskriminacije po kojima postupa, područjima rada i života iz kojih dobiva najviše pritužbi na diskriminaciju od strane građana i građanki te EU projekte kojima je nositeljica, a koji su u fazi provedbe. Ukratko je predstavila Zakon o ravnopravnosti spolova i institucionalne mehanizme za njegovu provedbu na nacionalnoj razini te na razini lokalnih i područnih (regionalnih) jedinica.

Pravobraniteljica za Slobodnu Dalmaciju o očinskim dopustima

oceviPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, komentirala je za Slobodnu Dalmaciju problematiku korištenja očinskih dopusta. Potvrdila je da u Hrvatskoj očinski dopust još nije zakonski reguliran. Međutim, kako bi se rješavao problem nedovoljne zastupljenosti žena među zaposlenima te kako bi se uskladile njihove poslovne i privatne obveze, Europska Komisija je 26. travnja 2017. godine izradila Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika koja propisuje očinski dopust. Države članice moraju poduzeti potrebne mjere kako bi osigurale da očevi imaju pravo na očinski dopust u trajanju od najmanje deset radnih dana povodom rođenja djeteta.

Opširnije...

Intervju pravobraniteljice za Radio Sunce

RadioSuncePravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je intervju za Radio Sunce Split u kojem je predstavila EU projekt „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“ kojeg je nositeljica a koji se provodi od 1.4.2017. -1.10.2019. Pravobraniteljica je predstavila ciljeve i faze projekta (detalji projekta dostupni su ovdje). Također se osvrnula na statistiku rodno utemeljenog nasilja u RH kao i na odgovornost medija i pitanje granice između javnog interesa i znatiželje javnosti u slučajevima medijskog izvještavanja o nasilju prema ženama i femicida.

Opširnije...

Pravobraniteljica o rodno utemeljenom nasilju u intervjuu za portal 100posto

100postoPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je intervju za portal 100posto.hr vezano za rodno uvjetovano nasilje. U intervjuu se osvrnula na statistike i mjere koje se provode u cilju suzbijanja nasilja prema ženama i nasilja u obitelji, o uzrocima i posljedicama kao i preblagoj penalnoj politici zbog koje raste nepovjerenje žrtava u rad institucija, prvenstveno pravosuđa, što svakako treba mijenjati. Pravobraniteljica je govorila i o pritužbama kojima se instituciji obraćaju građani i građanke i postupcima koje provodi temeljem tih pritužbi.

Opširnije...

JAVNO PRIOPĆENJE povodom seksističkog plakata o djelovanju alkohola na žene i muškarce

plakatCEDAR

Iako je za svaku pohvalu namjera da se mladi ljudi educiraju o štetnosti konzumiranja alkohola kao i inicijativa da sami sudjeluju u formuliranju poruka vršnjacima, činjenica je da je došlo do propusta njihovih mentora/ica, kao i Centra za edukaciju, savjetovanje i osobni razvoj CEDAR, kao naručitelja konkretnog edukacijskog plakata, u detektiranju seksizma koji je također štetan upravo zato što ga očito još velik dio srednjoškolaca/ki, ali očito i drugih stručnih osoba, ne prepoznaje. Postojanje seksizma i njegove štetnosti dolazi također kroz edukaciju i osvještavanje upravo zato što ga ne prepoznaju svi, neovisno kojeg su spola. Stoga je od izuzetne važnosti osvijestiti činjenicu da se educirati o jednom problemu - u ovom slučaju velikom problemu konzumiranja alkohola od strane 92% šesnaestgodišnjaka/inja - ne može na način da se koristi seksizam kao „manje važan“ ili „manje štetan“. Podsjećamo da je Parlamentarna skupština Vijeća Europe Preporukom o predstavljanju žena u medijima 1555 (2002), pozvala vlade zemalja članica, među kojima je i Republika Hrvatska, da seksizam osude jednako kao rasizam.

Opširnije...

Komentar napada na djevojku u Viškovu

novi listPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, komentirala je za Novi list slučaj nasilja prema djevojci pred noćnim klubom u Viškovu u kojem se počinitelja tereti samo prekršajno za „naročito drsko i nepristojno ponašanje“. Ono što je u ovom slučaju nesporno je činjenica da je fizički napadnuta mlada žena od strane muškarca te da takav napad, imajući u vidu sve okolnosti iz medija koje je svakako trebalo dodatno provjeriti (navodno ranije poznavanje žrtve i počinitelja, udvaranje počinitelja i odbijanje žrtve što je kod istog izazvalo bijes odnosno uzrokovalo napad na žrtvu), zasigurno predstavlja oblik rodno uvjetovanog nasilja.

Opširnije...

Pravobraniteljica za Express o skrbništvu nad djecom

24sataPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, komentirala je za tjednik Express problematiku skrbništva nad djecom u brakorazvodnim parnicama. U odgovorima se dotakla zakonodavnog okvira, koji je uređen na način da su otac i majka u potpunosti izjednačeni po pitanju roditeljske skrbi, neravnopravnosti u podjeli kućanskih poslova i brige o djeci koja prevladava u privatnom životu, a odražava se na neravnopravnost žena i muškaraca na tržištu rada, društvenu percepciju da je briga o djeci primarna odgovornost žena te pritužbe koje su u 2017. podnosili muškarci vezano za roditeljsku skrb (61%).

Opširnije...

Gostovanje pravobraniteljice na N1 TV

vljubicicN1Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, gostovala je u emisiji "Točka na tjedan", N1 televizije. U fokusu razgovora bio je slučaj puštanja iz istražnog zatvora Darka Kovačevića protiv kojeg se vodio postupak zbog fizičkog napada na 18-godišnju djevojku u Zadru. Pravobraniteljica se posebno osvrnula na propuste u procesuiranju počinitelja rodno uvjetovanog nasilja, na neophodnost zaštite žrtava i izbjegavanje njihove dodatne viktimizacije, na nedovoljno učinkovitu provedbu postojećih zakonskih odredbi (svega 7% bezuvjetnih zatvorskih kazni za kaznena djela nasilja u obitelji i svega 17% izrečenih zaštitnih mjera od svih predloženih).

Opširnije...

Pravobraniteljica za Telegram o rodnim stereotipima u reklamama

sexismlogoPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je izjavu za Telegram vezano za rodne stereotipe u reklamama. Povod su bile smjernice koje je donio Britanski odbor za prakse oglašavanja (CAP) prema kojima se od lipnja sljedeće godine u reklamama više neće smjeti koristiti rodni stereotipi jer se smatra da takvi stereotipi mogu negativno utjecati na djecu i mlade ljude, ali i odrasle u smislu jačanja stereotipnih rodnih uloga. Pravobraniteljica je naglasila kako su reklame u kojima se pojavljuju rodni stereotipi, nažalost, vrlo učestale u RH, a ono što je najveći problem je još uvijek velika neosviještenost o tome kakav je njihov učinak na napore koji se čine kako bi se postigla puna ravnopravnost spolova. S jedne strane imamo sve veći broj onih građana i građanki koji reagiraju na takve reklame i prijavljuju ih kao neprihvatljive i uvredljive temeljem spola, a s druge strane imamo još uvijek preveliki broj onih koji u njima ne vide ništa sporno. - Cjeloviti odgovor pravobraniteljice pročitajte u privitku.

Opširnije...

Javno priopćenje Pravobraniteljice u povodu 25. studenog - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

JAVNI PROSTORI = ZONE BEZ UZNEMIRAVANJA

EKkampanja2511webPovodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama - 25. studenog - pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić uključila se u kampanju Europske komisije NON.NO.NEIN koja je pod hashtagom #SayNoStopVAW  usmjerena osvještavanju o problematici nasilja prema ženama. Najnoviji materijali kampanje odnose se na zagovaranje ne-nasilnog i dostojanstvenog ponašanja prema ženama u javnom prostoru pod nazivom ZONA BEZ UZNEMIRAVANJA (Harassment free zone).

Opširnije...

Uključivanje Pravobraniteljice u izmjene Zakona o doprinosima

logoprsmaliPotaknuta pritužbom mreže poduzetnica i poslovnih žena Women in Adria na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova uputila je predlagatelju propisa komentar na novinu koja se ovim propisom uvodi, a koja je vezana za njezino područje rada.

Naime, uvidom u poglavlje Prijedloga naziva Osnovna pitanja koja se trebaju urediti ovim Zakonom, Pravobraniteljica je utvrdila da su razlog za uvođenje Glave VI.B Obveze doprinosa po osnovi člana uprave, izvršnog direktora i upravitelja zadruge koji nije po toj osnovi osiguran, pojave izbjegavanja, odnosno minimiziranja iznosa doprinosa kod jednog broja osnivača, vlasnika, a time i zaposlenika trgovačkih društava (član uprave trgovačkog društva i/ili izvršni direktor trgovačkog društva i/ili upravitelj zadruge). U Prijedlogu se objašnjava kako se te osobe zapošljavaju na nepuno radno vrijeme koje nerijetko iznosi 1 sat tjedno pa se slijedom toga njima razmjerno umanjuje osnovica za obvezno zdravstveno osiguranje i mirovinsko osiguranje te u takvim slučajevima plaćaju 48 kuna ukupnog doprinosa mjesečno. Problem je, kako je u Prijedlogu navedeno, što zapošljavanjem s nepunim radnim vremenom u društvu u kojem obnaša tu dužnost, član uprave plaća manje iznose doprinosa i ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu i staž osiguranja kao uvjet za mirovinu jednako kao da je zaposlen s punim radnim vremenom te ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu mirovinu.

Opširnije...

Priopćenje o slučaju odbijanja izdavanja kontracepcijskog sredstva u ljekarni

ljekarnaNastavno na upit internetskog portala Faktograf.hr, Pravobraniteljica je dala izjavu na temu priziva savjesti u ljekarničkoj praksi vezano za izdavanje kontracepcijskih sredstava. Opisala je svoju dosadašnju praksu u radu u takvim slučajevima, skrenuvši pažnju na tri slučaja iz 2013. i 2014. godine (od kojih su dva opisana ovdje i ovdje, te je izdano javno priopćenje) i ukazala na važeće zakonodavstvo. Izjava Pravobraniteljice objavljena je u članku od 15. studenoga 2018. pod nazivom „Priziv savjesti širi se na ljekarne: Djevojci odbili izdati pilule“.

Opširnije...

Korištenje rodiljnog i roditeljskog dopusta od strane muškaraca

otacibebaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je izjavu za Glas Slavonije vezano za spolnu strukturu i broj korisnika/ica rodiljnih i roditeljskih dopusta u 2017. godini. Pravobraniteljica je ukazala na činjenicu da očevi u Hrvatskoj ne koriste u dovoljnom broju rodiljne i roditeljske dopuste, kao i na probleme usklađivanja obiteljskog i poslovnog života. Dok je rodiljni dopust pravo zaposlene majke na privremeni izlazak s tržišta rada, s druge strane, roditeljski dopust je pravo zaposlenih roditelja na odsutnost s posla kojim se omogućava podjednako i majkama i očevima da se brinu o svom djetetu do određene dobi. 

Opširnije...