sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Pravobraniteljica u emisiji "Indeks" o zastupljenosti žena i muškaraca u nastavnom procesu

Indeks6prosinca2013Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je izjavu za emisiju HTV 1 o obrazovanju „Indeks“ u kojoj je komentirala zastupljenost žena i muškaraca na radnim mjestima u procesu obrazovanja te činjenicu da se prosvjeta obično smatra „ženskim“ zanimanjem. Pravobraniteljica je naglasila kako je očita izrazita feminizacija nižih razina obrazovanja i relativna maskulinizacija najviših profesorskih pozicija na visokim učilištima. Odgajatelji muškog spola u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja zastupljeni su samo s 1%, učitelji i nastavnici u osnovnim školama s 15,4%, a nastavnici u srednjim školama sa 35%.

S druge strane, žene su podzastupljene kao redovne profesorice na visokim učilištima (27,4% Ž), premda je primjetna pozitivna tendencija rasta udjela žena u toj kategoriji: u petogodišnjem razdoblju porastao je za gotovo 6 % (2006: 21,7 % Ž). Trend feminizacije nižih razina obrazovanja postupno se produbljuje (iz godine u godinu sve manje muškaraca), dok se maskulinizacija profesorskih pozicija na visokim učilištima ublažava (iz godine u godinu sve više žena). Pomaci su na godišnjoj razini vrlo mali, ali konstantni.

Pravobraniteljica je navela i podatke o horizontalnoj zastupljenosti žena i muškaraca u nastavničkom kadru i na ravnateljskoj poziciji. Spolna podzastupljenost nastavnika muškog spola u osnovnim školama u razdoblju od 2004. do 2010. sve je naglašenija iz godine u godinu, te je u sedmogodišnjem razdoblju udio nastavnika pao za ukupno 4,1%. U srednjim školama također je prisutna podzastupljenost muškog spola među nastavnicima/cama, no u manjoj mjeri nego što je to slučaj u osnovnim školama: u promatranom sedmogodišnjem razdoblju nastavnici su u srednjim školama bili zastupljeni uvijek između 32% i 35%.

U razdoblju od 2005. do 2011., u osnovnim školama broj ravnateljica se konstantno linearno povećava te se s 45,79% u 2005./06. šk. god. povećao na 51,60% u šk.god. 2010./2011. U razdoblju od 2000. do 2011., u srednjim školama odvijala se ista tendencija kao i u osnovnim školama: s 30,33% 2000./01. šk. godine broj ravnateljica povećao se na 39,45% u šk.god. 2010./2011.