Pravobraniteljica na CITY RADIJU o ženama u medijima

cityportalPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je intervju za City Radio na temu „Žene u medijima“. Govorila je o razlozima zbog kojih njezina institucija prati medije te načinu na koji to radi, o utjecaju medija, pa samim time i odgovornosti koju mediji imaju, a koja je prepoznata nacionalnim i međunarodnim zakonima i propisima koji reguliraju njihovu obvezu promicanja vrijednosti ravnopravnosti spolova i uklanjanja stereotipa i seksizma iz medijskih sadržaja.

Pravobraniteljica je govorila i o edukaciji novinara/ki i urednika/ca javne televizije o rodnom aspektu medijskih sadržaja te navela primjere iz prakse koji zorno prikazuju razlike u načinu na koji mediji prikazuju žene, a na koji muškarce. Istaknula je i da nisu svi mediji isti, da postoje medijski sadržaji kao i novinari/ke senzibilizirani za rodna pitanja i promoviranje ravnopravnosti spolova kao i oni koji su vođeni isključivo brojkama gledanosti ili čitanosti ili slušanosti i pri tome zanemaruju komponentu svoje društvene odgovornosti.

U emisiji su o položaju žena u medijima govorile i Ana Raić Knežević, potpredsjednica HND-a i Ana Katulić, novinarka Media servisa.

Share