Pravobraniteljica u programu Radio Istre

RadioIstraPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je izjavu za emisiju "Život žene" u programu Radio Istre vezano za položaj trudnica i majki s malom djecom na hrvatskom tržištu rada. Pravobraniteljica je navela podatke iz istraživanja koje je u 2012. godini provela u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Udrugom Roda.

Prvo istraživanje takve vrste u Hrvatskoj provedeno je na uzorku od 937 žena, a cilj je bio uvid u iskustvo žena koje pokušavaju osigurati pristup tržištu rada ili aktivno sudjelovati na tržištu rada za vrijeme trudnoće, odnosno u periodu neposredno nakon poroda u kojem su brinule za malu djecu (rodiljni period). Istraživanje dostupno u sklopu Izvješća o radu za 2012. u rubrici Izvješća.

Share