Pravobraniteljica o položaju žena na tržištu rada na Z1

Z1 2Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je intervju za emisiju "Ravnopravna" Televizije Z1 vezano za položaj žena na tržištu rada i diskriminaciju žena temeljem rada, zapošljavanja i materinstva. Pravobraniteljica je govorila i o poduzetnicama i ženama u obrtništvu te nadležnostima Pravobraniteljice u slučaju diskriminacije kao i koracima koje može poduzeti inspekcija rada kako bi se sankcioniralo diskriminatorno ponašanje poslodavaca. Emisija je emitiranja 14. lipnja (reprizirana 15.6.), a dostupna je na ovom linku.

Share