Priopćenje pravobraniteljice o diskriminaciji temeljem bračnog statusa prilikom primjene Zakona o porezu na promet nekretnina

porezniU vezi napisa pojedinih medija o diskriminaciji izvanbračnih partnera/ica u odnosu na bračne prilikom primjene Zakona o porezu na promet nekretnina, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ponovo ističe kako je Zakonom o ravnopravnosti spolova zabranjena diskriminacija temeljem bračnog i obiteljskog statusa budući da Ustav Republike Hrvatske poznaje dvije obiteljske zajednice- bračnu i izvanbračnu. Ponukana brojnim pritužbama građanki i građana na odredbe Zakona o porezu na promet nekretnina te Zakona o porezu na dohodak koje u neravnopravan (nepovoljniji) položaj stavljaju izvanbračne partnere/ice glede poreznih obveza, odnosno olakšica, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je tijekom 2010.g. Hrvatskom saboru uputila inicijativu za izmjenom odgovarajućih odredaba Zakona o porezu na promet nekretnina i Zakona o porezu na dohodak, tako da se status bračnih i izvanbračnih partnera/ica u svakom smislu u potpunosti izjednači.

Tijekom  2011.g. Ministarstvu financija upućena je preporuka za tumačenje odredaba Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila i zrakoplove, koji također u smislu propisivanja poreznih obveza u nepovoljniji položaj stavlja izvanbračne partnere/ice u odnosu na bračne.

Pravobraniteljica takvu praksu smatra diskriminatornom, i kao takvu, neprihvatljivom.

Međutim, pravobraniteljica ističe kako niti njene inicijative za izmjenama spornih zakonskih odredbi, niti preporuke za tumačenje zakona nisu usvojene. O tome je u izvješćima o radu za 2010.g i 2011.g. izvijestila i Hrvatski sabor.

Pravobraniteljica smatra potrebnim još jednom istaknuti i kako je Zakon o ravnopravnosti spolova organski zakon, što znači da svi zakoni Republike Hrvatske moraju biti s njime usklađeni.

Na tragu svog dosadašnjeg djelovanja i u skladu s ovlastima proizašlim iz Zakona o ravnopravnosti spolova, pravobraniteljica će zakonskim prijedlozima, upozorenjima i preporukama nadležnim tijelima nastojati izmijeniti postojeće diskriminatorne odredbe pojedinih zakona, a osobito zakona koji uređuju porezne obveze i olakšice hrvatskih građanki i građana, na način da se iste zakonske odredbe jednako primjenjuju kako na bračne, tako i na izvanbračne partnere/ice. Svaka suprotna odredba, odnosno suprotno postupanje, protivno je Zakonu o ravnopravnosti spolova, a time i Ustavu Republike Hrvatske.

Share