sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Priopćenje pravobraniteljice povodom ubojstva socijalne radnice Blaženke Poplašen i ranjavanja pravnika Ivana Pavića u Centru za socijalnu skrb Đakovo

logoprsmaliVezano za ubojstvo socijalne radnice i ranjavanje pravnika Centra za socijalnu skrb Đakovo, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova prije svega izražava sućut obitelji ubijene te želju za brzi oporavak ranjenog djelatnika.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova prati rad centara za socijalnu skrb i policije temeljem pritužbi građana i građanki kao i vlastitih inicijativa, a u cilju uklanjanja uočenih propusta i prevencije ovakvih i sličnih tragičnih ishoda. Već godinama ukazuje na propuste u postupanju nadležnih tijela koji često dovode do ubojstava. Da bi se doista postigla suštinska promjena te preokrenuli negativni trendovi, Pravobraniteljica ističe kako bi svi dionici u sustavu, posebice policija, državno odvjetništvo, pravosuđe, ali i mediji, političari/političarke i obrazovni sustav, trebali svoja postupanja i djelovanja prilagoditi najboljim međunarodnim praksama suzbijanja nasilja, a koje prvenstveno traže osiguranje učinkovitih preventivnih mehanizama, nultu toleranciju na nasilje, posebice kroz penalnu politiku i pravosuđe, osiguranje kontinuirane i sustavne izobrazbe na svim društvenim razinama, kao i uvođenje redovitih treninga i edukacija za sve dionike sustava, a posebice profesionalce u ovom području.

 

Nažalost, centri za socijalnu skrb predstavljaju jedino stručno tijelo u RH koje na sustavan način preventivno radi neposredno sa žrtvama nasilja, ali i sa svim drugim kategorijama osjetljivih skupina. U tom su smislu djelatnici/e centara u vrlo visokom riziku od izloženosti nasilju, ali, ujedno, i jedan od najopterećenijih dijelova sustava koji je kao takav neprepoznat od strane zakona, niti u smislu učinkovitog osiguranja zaštite djelatnika/ca, niti u smislu osiguranja dostatnih financijskih sredstava za rad, niti u smislu osiguranja drugih kvalitetnih psiholoških i logističkih resursa za učinkovito djelovanje i rad.

Pravobraniteljica upozorava kako resorna nesuradnja i nekoordiniranost uz nepravodobno reagiranje na alarmantne čimbenike kod nasilja, a posjedovanje i/ili nabavka oružja je svakako jedan od glavnih znakova za uzbunu sustava koji tada mora koordinirano i hitno djelovati, predstavlja jedan od glavnih propusta koji vrlo često dovode do ubojstava žena.
Tragične posljedice kod nasilja nastupaju kada neko od tijela iz sustava prevencije nasilja, zaštite žrtve i/ili progona počinitelja zakaže, odnosno izvrši krive procjene rizika ili ne poduzme sve mjere iz djelokruga svoje nadležnosti, a što se, nažalost, dogodilo i u ovom tragičnom slučaju ubojstva djelatnice i teškog ranjavanja pravnika centra za socijalnu skrb Đakovo.

Pravobraniteljica podržava prijedlog da se u izmjene Kaznenog zakona unesu promjene vezano za dobivanje statusa službene osobe za zaposlenike/ce centara za socijalnu skrb te zaposlenika/ca u odgojno obrazovnim institucijama.

Iako se u konkretnom slučaju ne radi o rodno uvjetovanom nasilju, Pravobraniteljica upozorava da su djelatnici/e centara za socijalnu skrb najčešće izloženi napadima od strane nasilnika i obiteljskih nasilnika te je i zbog te činjenice neophodno osvješćivanje javnosti o rodno uvjetovanom nasilju kao društvenom problemu koji prelazi granice obitelji i doma.
Pravobraniteljica u izvješćima naglašava potrebu za jačanjem međuresorne suradnje svih nadležnih tijela kako bi se prevenirale situacije koje dovode do tragičnih posljedica poput ove.

Život još jedne žene je nepovratno i bespotrebno izgubljen, dok je iz istih razloga jedan muškarac teško ranjen. Stoga, Pravobraniteljica poziva sve uključene u sustav prevencije nasilja prema ženama da ove slučajeve teškog i besmislenog nasilja shvate kao konačni okidač za sveobuhvatnu izmjenu i unaprjeđenje zakonodavnog okvira sukladno međunarodnim obvezama Republike Hrvatske, ali i kao odraz odgovornosti nadležnih prema zaštiti prava i dobrobiti svih svojih građana i građanki. U tom smislu, osim navedenog, Pravobraniteljica skreće pozornost odgovornima kako je potrebno intenzivirati sustavnu izobrazbu među svim društvenim dionicima, a posebice među djecom kojima razvijanje znanja i umijeća o načinima mirnih rješavanja konflikata, svijest o važnosti i značaju ljudskih prava, senzibilitet za toleranciju prema drugima i drugačijima te osjećaj za rodnu i spolnu ravnopravnost mora biti kamen temeljac odgoja i obrazovanja.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

Višnja Ljubičić, dipl.iur.

Iz medija:

HINA, 11.7.2019.

N1 vijesti, 11.7.2019.

Nacional, 11.7.2019.

The World News, 11.7.2019.